Eric Leltz  RSS feed    

Een ongemakkelijke waarheid

Vrijdag 27 juni 2014

fotograaf: toine van de ven

In de ALV is gisteren de kandidatenlijst definitief vastgesteld. Ik heb daar het volgende onder de aandacht gebracht:

  • Handhaaf de lijst zoals de kandidatencommissie deze heeft opgesteld. De kandidatencommissie heeft veel tijd gestoken in de samenstelling van de lijst, zij heeft uitvoerig met de kandidaten gesproken en zij is op grond van criteria weloverwogen tot deze volgorde gekomen. De leden hebben eerder in een ALV de kandidatencommissie ook gevraagd om dit te doen. Stel je voor dat bijvoorbeeld de nummer 7 ineens lijsttrekker wordt. Dat is niet goed voor de onderlinge verhoudingen en het bestuur wordt dan ook opgezadeld met "een ongemakkelijke waarheid".
  • De rol van "volksvertegenwoordiger" van een raadslid kreeg alle aandacht bij de samenstelling van de lijst. Letterlijk staat bij een van de kandidaten "dat is wat een raadslid moet zijn: volksvertegenwoordiger". Maar dit is een zeer beperkte kijk op het raadslidmaatschap. Een raadslid is ook "kaderstellend" en "controlerend". Niet ieder raadslid hoeft deze rollen op zich te nemen maar zorg er wel voor dat deze rollen binnen de fractie vertegenwoordigd zijn.
  • Ervaring is een belangrijk criterium gebleken. Maar wel specifieke Bossche ervaring. Ervaring op andere gebieden zoals bijvoorbeeld leiding geven aan de fractie, het opbouwen van een nieuwe fractie of strategisch opereren in een raad speelde een geringe rol. Mijn 8 jaar fractievoorzitterschap, meer dan alle andere kandidaten bij elkaar, legt weinig gewicht in de schaal. Dit terwijl er toch veel ervaring uit de raad  weggaat. Kijk een volgende keer ook naar andere ervaring. Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt om Ede fairtrade gemeente te maken. Iets waar Den Bosch nog mee worstelt. Ook dat is een waardevolle ervaring. Let op dat we niet teveel naar binnen gericht zijn.
  • De aanbeveling van de "commissie van wijzen" was: Vernieuwing. Daar is niet geheel aan voldaan. Met enige goede wil kun je 'vernieuwing' vertalen in 'verjonging'. Dan mogen we trots zijn op 2 jonge mensen op de eerste twee plaatsen. Maar het is ook kwetsbaar voor de komende raadsperiode. Het zijn nog studenten en ze staan aan het begin van hun carrière. Als ze afstuderen en gaan werken is het niet vanzelfsprekend dat dit werk in en om Den Bosch te vinden is. En als raadslid moet je wel woonachtig zijn in Den Bosch. Klinkt dit vergezocht? Lijsttrekker Ufuk Kâhya is de afgelopen raadsperiode een half jaar in Amerika geweest. Dat mag hij doen en het zal zeer leerzaam zijn geweest maar het zegt ook iets over de keuzes die worden gemaakt.

Natuurlijk wens ik ons een geweldige campagne, een geweldig resultaat en veel zetels toe. Ook wens ik de fractie heel veel succes en ik zal hen de komende tijd als nummer 7 met gepaste afstand volgen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken