Eric Leltz  RSS feed    

Een nieuw woonzorg centrum in Harskamp

Woensdag 24 september 2008

Iets voor het zomerreces zijn de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling uitgenodigd door de dorpsvereniging “Harskamps belang” om ter plekke te kijken naar de gebieden waar nieuwe woonzorg locaties kunnen worden ingericht. Er zijn in theorie 4 mogelijke locaties:

  1. Herontwikkelen op de plaats waar nu de woonzorg combinatie de Stolpe staat
  2. Ontwikkeling op de hoek Dabbeloseweg/Dorpsstraat
  3. Ontwikkeling aan de Edeseweg tegenover de Juliana straat
  4. Ontwikkeling aan de Smachtenburg aan de Harskampereng

Maar ik schrijf in theorie. Want de praktijk maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. Genoemde volgorde heeft de voorkeur van de Harskampse bevolking. Dit bleek uit een enquête tijdens de Algemene ledenvergadering in maart 2008. Maar de ontwikkelaars Opella (zorg) en Kelderman (projectontwikkelaar) hebben een voorkeur voor de Smachtenberg. Dit is aan de oostkant van Harskamp verder weg van het centrum dan de huidige voorziening. Dit terrein is in bezit van de gemeente. Op het terrein van de Stolpe komen dan deels starterwoningen. Dan is er nog een andere ontwikkelaar die de gronden op de hoek Dabbeloseweg/Dorpsstraat in bezit heeft en daar ook zorgvoorzieningen wil ontwikkelen maar wel met een aantal woningen in het dure segment erbij. Dit gebied ligt dicht bij de huidige locatie en dicht bij het centrum met al de voorzieningen. Het gebied Edeseweg/Julianastraat is meer voor achter de hand maar is niet echt een serieuze kandidaat. Op dit moment ligt ook het Structuurplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. In dit plan worden zoekzones aangewezen. Dat zijn gebieden waar eventueel gebouwd kan worden. Nu stond in het oorspronkelijke plan de locatie Dabbeloseweg/Dorpsstraat genoemd als zoeklocatie maar wegens overtalligheid is deze geschrapt in het ter goedkeuring voorliggende plan. Dit is natuurlijk een streep door de rekening van de ontwikkelaar die deze gronden in bezit heeft. Maar ook Harskamp belang hecht er aan dat de locatie gehandhaafd blijft als zoekzone omdat dan een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt op zoek naar de beste locatie. Dan is er ook nog een kleine discussie over wat nu precies een “eng” is. Dit is wel relevant omdat als een gebied een eng is, er minder mogelijk is omdat hier bescherming op rust. Maar het meest belangrijk is natuurlijk dat er een goede zorgvoorziening in Harskamp komt c.q. blijft waar Harskamp trots op is en de bewoners met plezier verblijven.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken