Eric Leltz  RSS feed    

Een lesje in de nieuwe wet ruimtelijke ordening

Dinsdag 18 november 2008

Op 1 juli is de nieuwe wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Hierbij zijn veel meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen. En naast verantwoordelijkheden zijn er ook verplichtingen. En wordt niet aan die verplichtingen voldaan dan kan dit fikse financiële gevolgen hebben. Een bestemmingsplan is bijvoorbeeld verplicht voor welomschreven gebieden. Een dergelijk plan is 10 jaar geldig. Als dit plan niet tijdig geactualiseerd is dan mag de gemeente geen leges heffen op bouwplannen in het betreffende gebied. En omdat de leges afhankelijk van de verbouwing hoog kunnen zijn, scheelt dit voor de gemeente natuurlijk wel een slok op een borrel. Vandaag was er een thema avond over de nieuwe wet voor raadsleden en ambtenaren. De inleider gaf aan dat de nieuwe wet moest worden gezien als een gereedschapskist vol middelen om bestuurlijke doelen te bereiken. En het komt er op aan om het juiste stukje gereedschap in te zetten. Wat betreft de grondmarkt is er een driestromen land:

  1. de gemeente is actief op een eigen kavel door deze bijvoorbeeld bouwrijp te maken en vervolgens te bebouwen of te verkopen,
  2. de gemeente ontwikkelt samen met anderen een gebied bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture,
  3. de gemeente faciliteert voor anderen door grond te kopen, deze bouwrijp te maken en weer terug te verkopen.

Een belangrijk nieuw instrument vormt de grondexploitatiewet. We werden in korte tijd snel bijgepraat.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken