Eric Leltz  RSS feed    

Een kostbaar feestje

Woensdag 21 maart 2012

eric leltz

Mijn fractie heeft raadsvragen gesteld over het jubileumfeestje van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 5 en 6 juni aanstaande in verband met haar 100-jarig bestaan. Burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan dit congres voor een inschrijfgeld van € 795,--.

Uit een artikel van 19 maart 2012 in het weekblad Binnenlands Bestuur blijkt dat de kosten van het congres ruim €3 miljoen bedragen.  Aan het congres zal onder andere medewerking worden verleend door de popgroep Golden Earring, cabaretier Freek de Jonge, ex-voetballer Johan Cruijff en presentator Matthijs van Nieuwkerk. En natuurlijk beseffen we dat het congres ieder jaar wordt gehouden en dat er dus ieder jaar kosten aan zijn verbonden. Maar dit jaar gaat het om extra kosten omdat het feest nog iets uitbundiger wordt gevierd. Dat is dan een mooi moment om de invulling van het congres, met het oog op de recessie, tegen het licht te houden

Een van de te houden workshops op het congres met de titel “Slim omgaan met de schuldencrisis en de lokale belastingen” geeft het congres overigens een ietwat cynische ondertoon.

We hebben hierover de volgende vragen aan het college van B&W gesteld:

  1. Bent u, samen met de fractie van GroenLinks/PE, van mening dat in deze tijden van economische crisis die niet voorbijgaat aan gemeenten en dus ook niet aan de gemeente Ede, een uitgave van ruim €3 miljoen, zijnde gemeenschapsgeld, ten behoeve van vernoemd congres voorbijgaat aan de economische werkelijkheid?
  2. Gaat u deelnemen aan het betreffende congres?
  3. Zo ja, betaalt u de inschrijfkosten privé of bent u van mening dat u gemeenschapsgeld kunt besteden aan een dergelijk congres?
  4. Voelt u er voor om een krachtig signaal af te geven richting VNG dat u afstand neemt van een dergelijke besteding van gemeenschapsgelden?
  5. Zo ja, gaat u het congres ook boycotten?

ReactiesEric Leltz
Beantwoording van het college van de raadsvragen over de kosten van het VNG jubileum.

1. Bent u, samen met de fractie van GroenLinks/PE, van mening dat in deze tijden van economische crisis die niet voorbijgaat aan gemeenten en dus ook niet aan de gemeente Ede, een uitgave van ruim €3 miljoen, zijnde gemeenschapsgeld, ten behoeve van vernoemd congres voorbijgaat aan de economische werkelijkheid?

Het college van Burgemeester en Wethouders is van mening dat de kosten van het jubileumcongres van de VNG te hoog zijn. Om die reden heeft ons college dan ook op 13 maart 2012 besloten met een beperkte delegatie deel te nemen aan het congres.

2. Gaat u deelnemen aan het betreffende congres?

Ja. Twee leden van het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeentesecretaris/AD nemen namens de gemeente Ede deel aan een gedeelte van het congres. De collegeleden zullen niet deelnemen aan het jubileumfeest en de Algemene Ledenvergadering. De gemeentesecretaris/AD zal de gemeente Ede vertegenwoordigen bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG.
Aanleiding voor de gewijzigde deelname zijn de hoge deelnamekosten in relatie tot de opbrengst vanuit de ontmoetingen met collega bestuurders.

3. Zo ja, betaalt u de inschrijfkosten privé of bent u van mening dat u gemeenschapsgeld kunt
besteden aan een dergelijk congres?

De deelnemende wethouders en de gemeentesecretaris/AD bezoeken het VNG-congres als vertegenwoordiger van de gemeente Ede. Om die reden vindt deelname aan het congres plaats op kosten van de gemeente Ede.

4. Voelt u er voor om een krachtig signaal af te geven richting VNG dat u afstand neemt van een
dergelijke besteding van gemeenschapsgelden?

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede geeft een signaal aan de VNG af door, in tegenstelling tot eerdere jaren, met een beperkte delegatie deel te nemen aan het congres.

5. Zo ja, gaat u het congres ook boycotten?

Nee


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken