Eric Leltz  RSS feed    

Een interview bij de lokale omroep over de publieke dienstverlening

Maandag 12 januari 2009

publieke diensverlening

Afgelopen week hebben de fracties van Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks/PE raadsvragen gesteld over de voortgang van het project publieke dienstverlening. Zie mijn weblog van 8 januari. Het gaat dan om de mogelijkheid van burgers en bedrijven om via de website van de gemeente diensten af te nemen als uittreksels uit het bevolkingsregister aanvragen, afspraken maken en melden van gebreken op de openbare weg. Dit project is in een impasse geraakt. Vandaar de raadsvragen. Deze week is een interview met mij hierover te zien bij de lokale omroep http://www.videovalley.nl/flash/eenweekede17/eenweekede.html . 

Het interview komt na ongeveer 7 minuten.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken