Eric Leltz  RSS feed    

Een hobbeltje op de landingsbaan

Zondag 04 oktober 2009

eric leltz

Hoe moet het nu verder met het rapport over radicalisering? Het college komt voor eind januari 2010 met een plan van aanpak. Hier zijn alvast wat aandachtspunten.

Ede is natuurlijk niet uniek in deze problematiek. Kijk dus elders en leg contacten met andere gemeenten. Maak ook gebruik van bestaande onderzoeken. Er zijn drie onderzoeken die in dit verband de moeite waard zijn:

1.     Het onderzoek banen of barbecues van GroenLinks. Strekking is dat in plaats van te investeren in allerlei sociale bijeenkomsten als straatfeesten en barbecues kan beter worden geïnvesteerd in werkgelegenheid en scholing. Huidige activiteiten verhelpen een symptoom maar de eigenlijke oorzaak blijft bestaan.

2.     Het onderzoek 'Buurtbewoners in balans' van het Ministerie van VROM. Het rapport geeft een tegengeluid op de visie dat een wijkaanpak gericht moet zijn op sociale stijging. Een grote groep bewoners heeft deze kans niet, maar heeft behoefte aan balans tussen draaglast en draagkracht.

3.     Het onderzoek “Extreem? Moeilijk!” in Noord Limburg.

 

Voor een volgende stap is het goed om iets te weten van groepsdynamiek. Groepen mensen die op elkaar zijn aangewezen komen stapsgewijs tot elkaar. Eerst komt de vermijding in de vorm van een gevoel van onwerkelijkheid en ontkenning. Beide groepen houden afstand tot elkaar. Zo ontstonden Chinatown en Little Italy. Daarna komt een fase van conflict. Meestal is dit pas bij de tweede generatie migranten. Deze generatie wenst niet meer een afstand tot de samenleving en wil een plek veroveren. Deze fase wordt gevolgd door assimilatie waarbij het verleden wordt losgelaten. In deze fase zijn twee begrippen van belang. Ten eerste wederkerigheid. Je kunt niet van een ander iets vragen wat jezelf niet wilt of kunt. Denk aan details over de geschiedenis die een nieuwkomer moet weten om te kunnen inburgeren. Ten tweede moet gewerkt worden aan een gedeelde horizon. Een gezamenlijk beeld van de toekomst. We zitten in Ede pas in fase 1 of 2. Opdracht voor de gemeente: “creëer die gedeelde horizon”.

Maar hoe doe je dat?

1.     Breng de dialoog op gang en laat deze niet verstommen.

2.     Kies voor een integrale benadering. Het gaat zelden om één geïsoleerd probleem. Meestal liggen er meerdere oorzaken tegelijk ten grondslag aan de problemen.

3.     Zet in op het stimuleren van het volgen van onderwijs en het creëren van een omgeving waar de goede voorbeelden voor het oprapen liggen.

4.     Betrek niet alleen de harde sector maar doe het samen met de zachte sector.

 

Maar er zijn ook nog enkele hobbels op de landingsbaan.

  1. Weten we wel wat er speelt? Het beeld van de gemeente en de beleving van de inwoners wijkt af. Behandel inwoners gelijk. Het gevoel dat dit wordt gedaan ontbreekt wederzijds: hardwerkende mensen uit het buitengebied worden gestraft en voor allochtonen bestaan allerlei subsidies. Maar ook orthodoxe moslims vinden dat orthodoxe christenen worden voorgetrokken want zij kunnen hun geloof in alle rust en met erkenning belijden. Bedenkt dat ieder het recht heeft om anders te zijn en toch gelijk behandeld te worden. 
  2. Veel moslims voelen zich in de hoek gezet. Het gedoe rond de bouw van de moskee zou hier ondermeer debet aan zijn valt te lezen in het rapport. Dit mogen de plaatselijke politici zich aantrekken. 
  3. Er zijn ook al veel contacten tussen gemeente, bewonersorganisaties, allochtone organisaties en religieuze instellingen. Deze contacten zijn echter niet intensief, niet samenhangend en maar zeer beperkt inhoudelijk van aard.
  4. Een veiligheidshuis betekent wel fysieke nabijheid maar dat alleen is onvoldoende. Er dient ook echt te worden samengewerkt met een gezamenlijke visie. In feite zijn hulp organisaties ook in zichzelf gekeerd en zien alleen hun deel van de werkelijkheid. Ze organiseren daarom naar zichzelf toe. De eigen taakuitvoering staat centraal. Het besef dat we “allen bouwen aan het zelfde meesterwerk” ontbreekt.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken