Eric Leltz  RSS feed    

Een gouden kans

Donderdag 02 juli 2009

   

eric leltz

 

De plannen van een korpsgebouw van het Leger des Heils aan de van Heutszlaan willen maar niet opschieten. De onderhandelingen lijken muurvast te zitten. GroenLinks/Progressief Ede presenteert Goudenstein als nieuwe locatie.

Het plan voor het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de van Heutszlaan omvat een kerk, een ontmoetingsruimte en een winkel in tweedehands kleding. De plannen blijven echter steken in de planfase. Steeds weer zijn de plannen gewijzigd om tegemoet te komen aan bezwaren. Deze bezwaren betreffen ondermeer de leefbaarheid in de omgeving maar ook de financiële haalbaarheid voor het Leger des Heils.

Door de vele wijzigingen in de plannen is ook niet meer bij iedereen duidelijk waar we over spreken. Dit roept vragen op als komt het multifunctioneel centrum er nu wel of niet?, komen er nu wel of geen appartementen bij?, komt er wel of niet een bovenste woonlaag?, komt er nu wel of geen dienstwoning? en is er nu wel of geen woonbestemming?

De onderhandelingen tussen het Leger des Heils en de gemeente lijken zo langzamerhand muurvast te zitten. De onduidelijkheid doet het imago van de gemeente geen goed en stimuleert zoals de belangenvereniging Ede-Oost schrijft “het wantrouwen van burgers tegenover de gemeente”. Het lijkt er op dat er alleen maar verliezers zijn. Het Leger des Heils krijgt zo niet het gewenste multifunctionele gebouw, de gemeente krijgt niet de gewenste grondopbrengsten en de buurtbewoners blijven in onzekerheid zitten.

In een poging om de zaak vlot te trekken heeft de belangenvereniging Ede-oost een lijst van alternatieve locaties opgesteld. GroenLinks/Progressief Ede wil graag meedenken om uit de impasse te komen. Daarom voegt zij aan deze lijst de locatie Goudenstein toe. Zonder veel voorbehoud en met beperkte impact op de omgeving kan daar worden gestart met de bouw van het multifunctionele centrum. Qua bestemmingplan is dit ook goed mogelijk. Ooit leefde de gedachte om de moskee die nu in het Peppelensteeggebied staat, aan de Goudenstein te bouwen. Dat ging toen niet door omdat het plan van de moskee niet paste in de omgeving en dit mogelijk tot waardedaling van de huizen zou leiden. Ook was de buurt beducht dat er door de moskee meer autoverkeer zou komen en dit tot gevaarlijke situaties zou leiden voor de kinderen van de naburige scholen. Maar deze argumenten wegen nu minder zwaar. Zo valt het met de aantrekkende werking van het kerkgebouw voor auto’s wel mee omdat “de mensen toch op de fiets komen” zoals de wethouder stelt. En niet passend in de omgeving? Het Leger des Heils krijgt de ruimte om een ontwerp te maken dat goed past in de omgeving. Aan hen om deze uitdaging op te pakken.

De plannen van toen kunnen dus zo worden afgestoft en als het aan de fractie van GroenLinks/Progressief Ede ligt staat volgend jaar aan de Goudenstein in plaats van een moskee een multifunctioneel gebouw van het Leger des Heils.

  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken