Eric Leltz  RSS feed    

Een gemiste kans

Zondag 17 november 2013

eric leltz

In de politiek zijn de oplossingen van vandaag heel vaak de problemen van morgen. Dit komt omdat er een aantal krachten in onze samenleving spelen die elkaar versterken maar die we niet in samenhang bezien. Deze krachten spelen op demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek gebied. Twee voorbeelden:

  • Een kracht komt van de centrale overheid die "top down" steeds meer taken overdraagt aan het middenveld. In dit middenveld spelen gemeentes maar ook bijvoorbeeld wooncorporaties en scholengemeenschappen een belangrijke rol.
  • Een andere kracht komt juist "bottom up". Die komt van de inwoners die elkaar vinden in initiatieven om gezamenlijk bijvoorbeeld een moestuin te onderhouden of energie in te kopen. Door de emancipatiegolf, de individualisering en een hoger opleidingsniveau, heeft deze burgerparticipatie een vorm gekregen waar het middenveld niet altijd goed mee kan omgaan. De excessen in datzelfde middenveld zoals overdreven declaratiegedrag en het toekennen van exorbitante bonussen laten weliswaar perfect zien dat het middenveld heel goed voor zichzelf kan zorgen maar het draagt niet bij tot begrip voor datzelfde middenveld. Laat staan tot respect. Dit versterkt het gevoel van "we zoeken het zelf wel uit".

En dan heb ik het nog maar niet over de rol van Informatie en communicatie technologie (ICT) waardoor mensen en dingen steeds meer naar elkaar toegroeien en de onderlinge communicatie wezenlijk gaat veranderen.

Al deze krachten samen leiden tot ongekende mogelijkheden waardoor de maatschappij en de wijze waarop wij met elkaar omgaan, indringend verandert. We staan door deze veranderingen aan het begin van een enorme transitie. Deze transitie zorgt voor een andere maatschappelijke ordening waarbij de kans klein is dat de rol van een politieke partij en de binding van mensen met elkaar en dus met de maatschappij, op dezelfde wijze wordt ingevuld als al decennia lang wordt gedaan.

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen zijn nu druk met het vaststellen van hun programma's. Hierbij is vast wel weer heel goed gekeken naar de wereld van vandaag. De kortademigheid staat een lange termijn visie ook in de weg. Een gemiste kans. De samenleving verandert in rap tempo maar de politiek kijkt niet verder dan vandaag.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken