Eric Leltz  RSS feed    

Een extra vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Maandag 24 september 2007

Vanavond was er een extra vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Normaal gesproken vergaderen we een keer per maand maar deze keer mogen we maar liefst drie keer naar de raadszaal. Vorige week, vanavond dus en ook nog volgende week dinsdag. Het was vanavond niet echt “shocking”. Drie onderwerpen:

  1. het opnemen van de mantelzorg in bestemmingsplannen,
  2. het jaarverslag van de welstandscommissie en
  3. een presentatie over een inventarisatie van het buitengebied.

Bij het eerste punt gaat het om het mogelijk maken van mantelzorg bij de eigen woning. Hiervoor zijn vaak bouwkundige aanpassingen nodig maar dit is soms in strijd met het bestemmingsplan. Het voorstel gaat er over om mantelzorg desondanks toch mogelijk te maken. Mijn fractie is hier voor maar zit wel met het probleem van de handhaving. Het gaat om een tijdelijke voorziening. Maar wat is tijdelijk? En wat is mantelzorg? En wat doe je met het bijgebouw als de mantelzorg niet meer wordt gegeven? Allemaal vragen waar het college ook mee zit. In een reactie geven ze aan achter het initiatief voorstel te staan maar juist op het punt van de handhaving nog haken en ogen te zien. Afgesproken is dat in de raad van volgende week donderdag een aangepast raadsvoorstel komt waar de juridische problemen in worden weggenomen. Dan het jaarverslag van de welstandscommissie. De gehele commissie was aanwezig en de voorzitter gaf een toelichting op het verslag. Ik ben in juni mee geweest op excursie met de commissie. Vele voorbeelden uit het verslag passeerden toen de revue. Toen werd me ook duidelijk hoe architecten soms inventief de grenzen van de kaders opzoeken. Deze kaders staan beschreven in de welstandsnota. De commissie doet ook een aantal aanbevelingen. Mijn fractie staat hier achter. Als laatste de inventarisatie van het buitengebied. Ede bestaat uit 32.000 hectare buitengebied. Hiervan is 20.000 hectare natuurgebied en 12.000 hectare agrarisch buitengebied. Daarnaast is er ook nog 10.000 hectare stedelijk gebied. Van de 107.000 inwoners wonen er 39.000 in de dorpen en 11.000 in het buitengebied. De inventarisatie is gedaan aan de hand van een enquête en door middel van locatie bezoek. Hiermee wordt een beeld gekregen van het buitengebied waarmee de nieuwe bestemmingsplannen kunnen worden gemaakt. Er deed zich ook nog een beschamend moment voor. Op de agenda stond een punt over het afwijzen van planschade van een ondernemer. Dit punt was al als hamerstuk afgekaart toen zeker een uur later de voorzitter er achter kwam dat er een inspreker op dit punt was. Deze inspreker kreeg nog wel de gelegenheid om dat te doen maar het waren natuurlijk parels voor de zwijnen. Het besluit was al gevallen. Weer een burger die zwaar teleurgesteld zal zijn in de gemeentelijke democratie. Overigens heb ik al vaker geschreven dat burgers veel te laat van zich laten horen. In een commissie vergadering zijn de kaarten meestal al geschud en dan heeft inspreken niet echt veel zin meer.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken