Eric Leltz  RSS feed    

Een congres voor raadsleden

Zaterdag 29 september 2007

Er bestaat een heuse vereniging van raadsleden en vandaag hielden zij hun jaarcongres. Ik ben er heen geweest maar hoefde daarvoor niet ver te reizen. Het was namelijk hier in Ede, in de Reehorst. Het programma bestond uit een dertigtal workshops die verdeeld over de dag werden gegeven. Gezien de lengte van de workshops kon je er drie uitkiezen. Ik heb gekozen voor de workshops

  • “hoe financieel gezond is uw gemeente?”,
  • “de begrotingscyclus” en
  • “effectief raadsinstrumenten benutten”.

De keuze viel dus op workshops met een zekere financiële inslag. Dit heb ik gedaan met het oog op de raadsvergaderingen van november. Alle bekende begrippen kwamen weer langs: risico inventarisatie, weerstandsvermogen, rente politiek. Het leuke van de eerste workshop die werd gegeven door Deloitte, de huisaccountant van de gemeente Ede, waren de vele voorbeelden. Niet de begrippen stonden centraal maar het gebruik van deze begrippen in relatie tot de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Het werd me duidelijk dat je op grond van de cijfers niet zomaar kan zeggen dat het goed of slecht gaat met een gemeente. Het gaat juist om het verhaal er achter. Zo kan een gemeente met een laag weerstandsvermogen er veel beter voorstaan dan een gemeente met een hoger weerstandsvermogen omdat bijvoorbeeld verbonden partijen eigen buffers hebben en de gemeente hiervoor dus geen reserve hoeft aan te houden. En zo kregen de cijfers ineens een gezicht. Bij de workshop over de begrotingscyclus kwam het instrumentarium om de kaders te stellen en te controleren aan de orde. Afhankelijk van de missie en strategie van de gemeente bepaal je hoe je stuurt. Als de gemeente klantgericht wil zijn past daar een andere sturing bij dan wanneer ze doelmatig wil zijn of wanneer ze transparantie belangrijker vindt. Ook het onderscheid tussen output en outcome was weer een opfrisser voor mij. Maar wel goed om weer te weten. Output kun je ook vertalen in doelmatigheid en outcome in doeltreffendheid. Dus meer het effect dat een maatregel heeft. De laatste workshop ging over het gebruiken van raadsinstrumenten. De waarde van de workshop zat hem niet in de nieuwigheid want eigenlijk wist ik alles wel of ik had er wel eens van gehoord Het was meer alsof ik met mijn eigen gereedschapskistje kwam binnenlopen en de kenner er alle instrumenten uit haalde en even demonstreerde hoe je ze het beste kan gebruiken. En dit is af en toe best wel handig. Al met al kijk ik terug op een goed bestede dag. Hoewel het congres in Ede was, waren er niet zoveel raadsleden uit Ede. Ik telde er inclusief mijzelf 9. Waarvan er 5 van het CDA. D66, PvdA en VVD ontbraken. Ach, soms schitter je door je aanwezigheid en soms schitter je door je afwezigheid.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken