Eric Leltz  RSS feed    

Een circulaire economie

Maandag 02 september 2013

 afval is voedsel

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot klimaatverandering. Daarnaast maakt het ons afhankelijk van instabiele (olie)landen en is de voorraad eindig. GroenLinks wil een ambitieuze, groene energiepolitiek, met als kernpunt dat we zo snel mogelijk van onze energieverslaving afkomen. Dat betekent niet alleen minder gebruik van schaarse brandstoffen maar ook het inzetten op andere energiebronnen. En dan vooral duurzame energiebronnen als zon en wind. Dit zijn de energiebronnen van de toekomst. De transformatie naar deze bronnen zal voor veel werkgelegenheid zorgen. De vraag is niet of Nederland moet inspelen op deze mogelijkheid, de vraag is wanneer Nederland dit doet. Nu loopt Nederland met een aandeel van slechts 2,5% duurzame energie binnen Europa achteraan. De kredietcrisis is een goede reden om te investeren in vergroening van de economie. Dat is de Green Deal. Investeer in energiezuinige woningen, in beter openbaar vervoer en in de vergroening van het belastingstelsel. Met deze laatste maatregel stimuleer je huiseigenaren en bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Goed voor de werkgelegenheid op de korte termijn en goed voor het milieu op de lange termijn. Om het aandeel duurzame energie fors te vergroten, wil GroenLinks leveranciers van fossiele energie verplichten om een toenemend aandeel duurzame energie te leveren: elk jaar een procent erbij. De overheid dient het gebruik van groene duurzame energie te stimuleren door zelf alleen nog maar duurzame energie te gebruiken. Om te zorgen dat ook nieuwe vormen van duurzame energie een kans krijgen moet innovatie veel meer worden gestimuleerd. Daarnaast moeten fossiele brandstoffen duurder worden onder het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Door nu al strenge normen aan te kondigen, kunnen fabrikanten van bijvoorbeeld auto’s daarop inspelen en schonere technieken toepassen zoals auto’s met een hybride motor.

Ook kunnen we ons ecosysteem aanpassen. Waardeloos afval bestaat straks niet meer. We gooien dan niets zomaar weg. We ontwerpen onze producten zo dat bijna alles kan worden hergebruikt. En het laatste restje afval wordt verbrand om energie mee op te wekken. Van “cradle to grave” naar “cradle to cradle”. Van “make, take, waste” naar “make, take, make” En let wel, technisch is dit allemaal al mogelijk. De grootste blokkade om te komen tot een circulaire economie vormt het veranderen van het menselijk gedrag.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken