Eric Leltz  RSS feed    

Een bezoek aan Vluchtelingenwerk

Dinsdag 23 oktober 2007

Hoewel het deze week herfstvakantie is, staan er toch een aantal activiteiten op het programma. Een daarvan is een bezoek aan Vluchtelingenwerk regio West. Af en toe nodigt de fractie zichzelf uit bij organisaties om uit de eerste hand te vernemen waar men in de praktijk tegenaan loopt. Ook kunnen we dan bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast is het gewoon handig als je elkaar beter kent. Vandaag was ik samen met Mustafa bij Vluchtelingenwerk in Wageningen. Hier zit een van de kantoren voor regio West waar Ede ook onder valt. Vanuit Wageningen worden veel activiteiten gecoördineerd die dan op locatie, dus dicht bij de doelgroep, worden uitgevoerd. Ook in Ede is een kantoor. Hier heb ik vorig jaar in het kader van mijn aanbod “ik werk en ik ervaar” waar organisaties mij kunnen uitnodigen (zie elders op de website) een ochtend meegewerkt. Vluchtelingenwerk voert veel activiteiten uit. Zo is er een informatiepunt “Inburgering” voor informatie over inburgeringwetten, onderwijs, diplomawaardering en arbeidsbemiddeling, maar ook een informatiepunt “Materiele rechtspositie” voor informatie over huursubsidie, inkomen en uitkering, studiefinanciering, belasting en kwijtschelding. Ook zijn er een aantal coachings mogelijkheden zoals “Vestiging” waar door middel van persoonlijke begeleiding besproken wordt waar je allemaal aan moet denken als je in een gemeente komt wonen. Een andere mogelijkheid is: “Integratie” waar het gaat om het wegnemen van drempels die persoonlijke integratie in de weg staan. Verder verzorgt Vreemdelingenwerk ook een aantal cursussen. Dit alles kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er nog altijd veel mensen die zich willen inzetten voor de medemens. In de vroege avond zat ik in de studio van de lokale omroep. Zij hadden mij uitgenodigd om te spreken over het in Ede neergestreken circus met wilde dieren. Ik doe dit met plezier. Ik ben me bewust dat ik niet ineens kan voorkomen dat er circussen met wilde dieren Ede aandoen. Maar ik zie het wel als mijn taak om mensen bewust te maken dat er veel dierenleed schuilgaat achter de façade van het circus. Wellicht dat er dan op de lange termijn toch iets gaat veranderen. Een bewustwordingsproces gaat nu eenmaal langzaam. Onderweg naar de studio kreeg ik een telefoontje dat het circus wel een vergunning heeft ontvangen. Ik ga daarom vanavond nog raadsvragen hierover stellen. Overigens kwam ik op mijn fietstocht naar Vreemdelingenwerk in Wageningen langs theater "de Reehorst". In de vitrine zag ik de gewraakte poster van Veldhuis en Kemper maar ook van de Vliegende Panters. Hierop ook een naakte vrouw. Maar nu was de foto van de voorkant genomen. En de mevrouw had alleen een vijgenblad voor. Dat moet dus Eva zijn geweest. Ze was er in ieder geval mooi genoeg voor. Gek dat je hier niets over hoort. Of is dit het ultieme bewijs dat het helemaal niet om het bloot ging maar wel degelijk om de religieuze handeling?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken