Eric Leltz  RSS feed    

Een avond voor de leden van GroenLinks/PE

Dinsdag 10 juni 2008

Er is door het bestuur al twee jaar geen ledenvergadering georganiseerd. Dat is niet alleen triest maar ik vrees dat het de fractie ook meer en meer gaat opbreken. Want er zijn een aantal zaken die het bestuur statutair moet uitvoeren. Dan heb ik het natuurlijk over een algemene ledenvergadering maar ook over het benoemen van een kandidatencommissie en een commissie die zich buigt over het verkiezingsprogramma. En daar moet je eigenlijk na de zomer al mee beginnen. Dit baart mij erg veel zorgen want als we niet oppassen is er te weinig tijd om via de officiële weg een fatsoenlijke kandidatenlijst te presenteren. En dan wordt er vlug maar iets in elkaar gezet. Als dat al wordt gedaan. Helaas kan de fractie dit niet doen. Maar zij moet het natuurlijk ook niet doen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur. Ongelofelijk dat het bestuur haar verantwoordelijkheid niet neemt en de fractie gewoon in de kou laat staan. Het zijn harde woorden van mij aan het adres van het bestuur maar zo voel ik het. En dan schrijf ik het gewoon op. En een niet functionerend bestuur is niet goed voor de partij. Omdat we het lot van de fractie niet in handen willen leggen van het bestuur hebben we vandaag een avond georganiseerd voor de leden. Ik heb aan de hand van het al eerder in de nieuwsbrief verschenen jaarverslag 2007 gesproken over het afgelopen jaar inclusief het financiële jaarverslag. Als fractievoorzitter heb ik erg veel behoefte om te laten zien dat ondanks dat er geen bestuur is wij toch zorgen dat de stukken waar de leden recht op hebben zoals een jaarverslag en een financieel jaarverslag, worden gemaakt. Dit zijn ook bij uitstek stukken die op de agenda van een ledenvergadering kunnen worden gezet. Ik zou het met liefde zo weer presenteren. De powerpointpresentatie is er nog. Verder hebben we gesproken over onze ambities en over hoe we dit het beste voor het voetlicht kunnen brengen. Er waren helaas niet veel leden maar de discussie was er niet minder om.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken