Eric Leltz  RSS feed    

Een avond met ondernemers

Dinsdag 09 oktober 2007

Het gemeentehuis zat deze avond vol met ondernemers. De Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) hield een ondernemersavond. Er werd teruggeblikt op het afgelopen zomerseizoen en vooruitgeblikt op de komende winter en voorjaar. Dit werd gedaan door het onvermijdelijke drietal Siem Vermeulen, Bert Beekman en Daan Overeem. In de vooruitblik kwam aan de orde uit welke hoek de concurrentie te verwachten is. Volgens Daan Overeem komt dit van Internet en van Outlet stores. De landelijke aankopen via Internet (e-commerce) zijn in de eerste helft van 2007 met 38% gestegen. Hier ligt dus een enorme kans voor de ondernemers maar de vraag of de Edese ondernemers hier klaar voor zijn bleef onbeantwoord. Ook gaf Daan aan dat er niet zomaar festivals en evenementen moeten worden georganiseerd maar dat het beter is dit te organiseren rond een thema. In het afgelopen seizoen was dit thema duurzaamheid, in het komend seizoen wordt dit toerisme. Verder was er nog een aankondiging voor de retailprijs Ede centrum. Het doel van deze prijs is om een ondernemer in het zonnetje te zetten die het imago van Ede centrum heeft versterkt. Ook Ede viel in de prijzen. Burgemeester Netelenbos mocht de tweede ster voor het keurmerk veilig ondernemen in ontvangst nemen. Ede is pas de tweede gemeente met een tweede ster. Een eerste ster krijgt een gemeente als winkeliers afspraken met de politie hebben gemaakt over de beveiliging en dit ook is gecertificeerd. De tweede ster komt als ook de omgeving wordt betrokken bij de veiligheid. Denk dan aan de parkeervoorzieningen voor auto en fiets. Voor een derde ster moet iedere winkel aan bepaalde beveiligingseisen voldoen. Tot slot was er nog een voordracht en debat over winkelcriminaliteit en de aanpak van veelplegers. Het bleek dat er nog steeds weinig aangifte wordt gedaan van diefstal. De vraag komt dan op waarom dit zo is. Is de administratieve last te hoog? Loopt de dief een uur later toch weer buiten? Toch zijn er mogelijkheden genoeg om tot “lik op stuk” beleid te komen. Zo kent de SBE sinds kort een website waar een foto van veelplegers op kan worden getoond. Aan het eind konden nog vragen worden gesteld aan een panel. Hieruit bleek dat er vanwege juridische angels niet kan worden gehandhaafd op fietsen in het centrum. Dit lijkt me toch een kwestie van organiseren en plaatsen van bordjes. Een andere vraag ging over de komst van de Kwantum en of er dan wel genoeg parkeerplaatsen zijn. Wethouder Kremers zei dat er geen afspraken met Kwantum zijn gemaakt over beschikbare extra parkeerplaatsen. Hij voegde daar aan toe dat je van parkeerplaatsen nooit genoeg hebt maar ook dat de parkeergarages nog vaak erg veel lege plekken bevatten. Tja. Over de parkeergarages komen we nog te spreken bij de behandeling van de parkeernota in de commissie BFO van volgende week.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken