Eric Leltz  RSS feed    

Een ambtenaar is niet te vertrouwen

Dinsdag 10 september 2013

eric leltz

Je zult maar (gemeente) ambtenaar zijn. Je kunt nog zo hard je best doen maar je doet het in de ogen van de inwoners niet snel goed. Dat knaagt. En ik heb slecht nieuws: het zal alleen maar erger worden.

De overheid wordt in sneltreinvaart een digitale overheid waarbij de communicatie zoveel mogelijk online zal worden afgehandeld. Dit is efficiënter, lees goedkoper, omdat inwoners dan meer zelf kunnen doen. Zo moeten sinds 1 juli 2010 nieuwe bestemmingsplannen digitaal toegankelijk zijn, moet vanaf 1 januari 2011 de gemeentelijke regelgeving online beschikbaar zijn en worden sinds 1 januari 2013 alle verkeersbesluiten in de digitale Staatscourant gepubliceerd. En vanaf januari 2014 moeten alle verordeningen digitaal bekend worden gemaakt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld verhuizingen en uittreksels uit de gemeentelijke basis administratie online worden doorgegeven c.g. aangevraagd. Maar de samenleving is zo complex geworden dat de geautomatiseerde systemen niet in alle situaties kunnen voorzien. Laat staan dat alle situaties vooraf afdoende zijn getest. En zo komt het dat de systemen niet altijd doen wat ze zouden moeten doen of erger foutieve informatie geven. En als de dienstverlening van de ambtenaar sterk afhankelijk is van computersystemen en deze systemen niet altijd doen wat wordt verwacht is het vertrouwen tussen inwoner en overheid direct in het geding.

Daarom rust een grote verantwoordelijkheid bij ontwerpers en testers van software. Ze dienen verder te kijken dan de techniek. Maar of ze hier ook altijd toe in staat zijn? Je hoeft er alleen maar het jaarverslag 2012 van de nationale ombudsman met de veelzeggende titel "mijn onbegrijpelijke overheid" bij te pakken en je beseft dat hier nog een wereld, vooruit een gemeente, valt te winnen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken