Eric Leltz  RSS feed    

Een PR verhaal over de Zanding in Otterlo

Donderdag 12 juni 2008

Deze middag was er een besloten bijeenkomst over de ontwikkelingen bij het recreatieterrein “de Zanding” te Otterlo en over de stand van zaken bij de herontwikkeling van het Enka terrein. Over dit laatste punt heeft mijn fractie vorige week samen met de fractie van D’66 schriftelijk de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Is de samenwerkingsovereenkomst tussen Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede getekend? Zo nee, waarom is deze niet tijdig tot stand gekomen?
  • Wat zijn de door de wethouder aangekondigde problemen?
  • Wordt de raad hierover nog actief geïnformeerd?

Dit naar aanleiding van een opmerking van wethouder van de Pol dat als de samenwerkingsovereenkomst niet voor 1 juni 2008 is getekend wij in de problemen zouden komen. Dit heeft weer te maken met een afgesproken datum van 1 januari 2010 dat op het terrein met de bouw moet worden begonnen. De bijeenkomst kwam dus niet zomaar uit de lucht vallen. Hoewel het een besloten bijeenkomst was kan ik toch over het eerste punt schrijven want de vertrouwelijkheid werd voor dat punt direct opgeheven. Het is de bedoeling dat er bij “de Zanding” een groot recreatiepark komt en afgaande op wat ik hoorde en zag tijdens de presentatie zijn de besprekingen en de plannen al in een vergevorderd stadium. En dan te bedenken dat wij nog dit jaar, ook weer in beslotenheid, werden geïnformeerd over problemen wat betreft de aankoop/verkoop van het gebied. Om die reden had ik ook een totaal ander verhaal verwacht dan het PR verhaal van iemand van een investeringsmaatschappij. Ik hoor liever van het college welke risico’s de gemeente loopt. En pas als dat reden geeft om een samenwerkingsverband aan te gaan met de projectontwikkelaar wil ik wel weten hoe het park er uit gaat zien. Dan komen vragen op als:

  • Wordt er duurzaam gebouwd?,
  • Is het park vrij toegankelijk? en
  • Wat gebeurt er met de mensen die er nu soms al jaren een recreatiewoning hebben?

Ik zal hier toch nog eens achteraan gaan. Wat betreft het onderwerp herontwikkeling Enka terrein kan ik niet veel kwijt. Dat gedeelte van de vergadering bleef besloten en dus vertrouwelijk. Wel lastig want nu kun je niet in alle openheid met elkaar buiten de vergadering om discussiëren. Wie gaat er eigenlijk over of een vergadering al of niet besloten is?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken