Eric Leltz  RSS feed    

Ede2.0

Maandag 04 november 2013

eric leltz

Afgelopen week stond de begroting op raadsagenda. Het is zichtbaar dat de tijd van de kaasschaaf, overal wat vanaf bezuinigen, voorbij is. Het komt nu aan op fundamentele en innovatieve keuzes.

De begroting gaat over cijfers maar het moet eigenlijk gaan over de mensen achter de cijfers. Neem als voorbeeld de WMO. Het is geen geheim dat ons een enorme opgave te wachten staat met de drie decentralisaties. Volgens de Raad voor de Rechtspraak is de WMO zeer conflictgevoelig. Als we dat niet goed uitwerken zou het aantal mensen dat in de problemen komt, het aantal bezwaarschriften en het aantal rechtszaken weleens fors kunnen toe nemen. Dat baart zorgen zeker in het lange termijn perspectief van Ede:

  • een afnemend weerstandsvermogen en
  • een financieringstekort van €86 miljoen in 2017

Het is tijd om onszelf als het ware te herontdekken. De vraag is dan niet "hoe krijgen we de inwoners mee" maar "hoe kan de gemeente haar inwoners bijhouden". De gemeente wil haar inwoners graag aanspreken op de eigen kracht maar worstelt met de eigen wil van de inwoners. Inwoners kunnen ook best veel zelf doen maar nu moet dat nog wel vaak op de door de gemeente voorgeschreven wijze. Daarom gaat inwonerskracht niet altijd samen met beslissingsmacht. Geef plaats aan het organiserend vermogen van de mensen, geef hen meer handelingsvrijheid en stuur minder op regels en voorschriften. Het adagium is dan "controle is goed, maar vertrouwen is beter". Want mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. En mensen willen best wat doen voor een ander maar niet als dit:

  • wordt opgelegd,
  • als vanzelfsprekend wordt gezien of
  • als in "no-time" gesubsidieerde instellingen de succesvolle zaken overnemen.

Hierbij past een pro-actief beleid. Zet nu de eerste stappen. Zoek de inwoners op en loop op hen af bij het voetbalveld, in het winkelcentrum, op het dorpsplein, bij de kerstmarkt. Vraag waar ze trots op zijn en wat Ede voor hen zo bijzonder maakt. Start gewapend met deze kennis een pilot waarin een buurt veel meer verantwoordelijkheden krijgt maar ook de middelen om zaken zelf op te pakken. Dan start Ede2.0.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken