Eric Leltz  RSS feed    

Duurzaamheid heeft de toekomst

Dinsdag 30 maart 2010

  

eric leltz

Recent publiceerde ING het rapport “De derde industriële revolutie”. Hierin staat beschreven dat steeds meer consumenten zullen vragen om duurzaam geproduceerde goederen. Duurzaamheid verhoogt dan de meerwaarde van een product. Na de uitvinding van de stoommachine in de 19de eeuw en de computer in de 20ste eeuw, waardoor de economie een enorme impuls kreeg, zou die rol nu wel eens weggelegd kunnen zijn voor duurzame productie.

In de westerse wereld wordt een beleid gericht op duurzaamheid nog als ‘soft en duur’ beschouwd. ING wijst erop dat duurzame productie in de toekomst goedkoper zal worden. Dit komt omdat de toenemende schaarste aan schoon water, energie en voedsel de prijs van de traditionele productie zal opdrijven. Daar komt dan nog de verplichting om de CO2-uitstoot te beperken bij. Volgens ING moet in Europa de komende tien jaar de omslag worden gemaakt naar een meer duurzame productie. Bedrijven zullen hun manier van werken moeten aanpassen aan de schaarste op het gebied van landbouwgrond, water en energie. Dit wordt in het rapport de derde industriële revolutie genoemd.

Groen en schoon moet het allemaal worden. Op dit moment prefereert in Europa nog maar 40% van de consumenten duurzame goederen maar in de opkomende economieën van Azië en Zuid-Amerika ligt dat percentage al rond de 85%. In deze landen zijn consumenten zich meer bewust van het belang van duurzaamheid, omdat zij direct met de gevolgen van water- en milieuvervuiling worden geconfronteerd’. Als Europa de derde industriële revolutie nu aan zich voorbij laat gaan, dan zal zij de slag missen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken