Eric Leltz  RSS feed    

Directie Woonstede op bezoek bij de fractie

Maandag 09 juni 2008

Om 19.00 uur begon ik aan de besloten vergadering van de gecombineerde commissies BFO en RO. Dat betekent dus een bijna voltallige raad en een beladen onderwerp. Dus is het niet alleen eenrichtings verkeer van de wethouder die de raad informeert maar weet je al dat er veel vragen worden gesteld op het scherpst van de snede. En dan mag ik voorzitten. Dat vergt concentratie. En omdat het overleg toch besloten is kreeg ik vooraf de vraag of er nog ruimte was om de raad nog over twee andere onderwerpen te informeren. Dat heb ik dan ook maar toegestaan. Tien minuten later dan gepland kon ik de vergadering afsluiten. En toen meteen door naar de fractiekamer want daar begon het fractie overleg. En als eerste onderwerp stond een gesprek met de directie van Woonstede op de agenda. Zij vertelde over de doelstellingen van Woonstede, betaalbare huisvesting bieden voor inwoners die daar zelf niet in kunnen voorzien, en de problemen die ze tegen komen op weg naar deze doelstellingen. Dan gaat het over de afdrachten in verband met de Vogelaarwijken (4 miljoen euro), vennootschapsbelasting die sinds kort wordt geheven en andere belastingen (25 miljoen euro). Dit laatste bedrag verdwijnt in de Algemene Middelen en kan dus overal aan worden besteed. Vandaar dat de resultaten tegenvallen. Dit heeft zeker op de lange termijn gevolgen voor de uitvoering van projecten. Van het totaal aantal woningen is 81% aangeboden aan de primaire doelgroep. Dit zijn mensen met een gezinsinkomen van maximaal 2274 euro bruto. Tussen nu en 3 jaar worden 500 woningen opgeleverd. Volgend een landelijk waarderingsstelsel scoren de woningen van Woonstede bovengemiddeld goed. Op het gebied van duurzaamheid doet Woonstede ook al het een en ander. Zo heeft 40 % van de woningen een energielabel C. Verder worden vele energiemaatregelen genomen. Het was een aangenaam gesprek dat bovendien door de directie zeer goed was voorbereid met maatwerk voor onze fractie. Hierna gingen we door met de reguliere fractievergadering. Vanwege de tijd hebben we alleen stilgestaan bij de werkbezoeken van de komende week en de commissie vergaderingen van volgende week.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken