Eric Leltz  RSS feed    

Debat over het handvest van de aarde

Maandag 19 november 2007

Vandaag zat ik in Bennekom in een forum over “Het handvest van de aarde”. Het forum is georganiseerd door de projectgroep “kerk en milieu” van de raad van kerken die, de naam zegt het al, belangstelling heeft voor het milieu. We begonnen met twee voordrachten, een van een lid van de projectgroep en een van CDA tweede kamer lid Liesbeth Spies. Na de pauze was het panel aan de beurt voor de forum discussie. Er stonden drie stellingen centraal:

  1. Het handvest van de aarde als politiek document “zit niet in de genen” van politici
  2. Het wijzigen van natuurbestemmingen op grond van maatschappelijk nut of als er geen andere mogelijkheid is, is in strijd met het Handvest
  3. De kracht van het Handvest is dat het principes omzet in concrete doelstellingen.

Ik mocht onder andere reageren op de derde stelling. Ik heb gezegd dat ik het wel eens ben met de stelling maar dat het voor het realiseren van een duurzame samenleving niet voldoende is. Het is een kleine stap en natuurlijk begint iedere mars met een eerste stap maar het is niet voldoende om je doel te bereiken. Het Handvest is voor GroenLinks/PE een gezamenlijk referentiekader waarin de zaken als de ontwikkeling van de aarde, het milieu, verbondenheid met elkaar en vrede samenkomen. Het vormt als het ware het sociale kapitaal. Bij verbondenheid gaat het om gedeelde verantwoordelijkheid tussen de mensen: arm of rijk, lokaal of internationaal, noord of zuid maar ook huidige generatie en toekomstige generaties. Bij ontwikkeling gaat het niet om meer “hebben” maar om meer “zijn”. Steeds meer productie is een ramp voor het milieu. Het put de energiebronnen uit en vervuilt de aarde. Maar hoe zorg je nu dat het groei denken van “meer, meer, meer” wordt gestopt? Dan heb je het over een verandering van mentaliteit en dat is lastig. Ik denk dat je mensen perspectief moet bieden. De droom van een duurzame aarde met een zodanige draagkracht dat consumeren en produceren in evenwicht is. Laat mensen naar deze droom verlangen, geef deze droom vervolgens vorm door met goede voorbeelden te komen. Dan kunnen mensen zich verbinden met de droom en vervolgens kan deze droom worden verankerd. Dan is de droom gewoon of werkelijkheid geworden en is de mentaliteitsverandering een gegeven.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken