Eric Leltz  RSS feed    

De weg naar de toekomst

Maandag 09 november 2009

   

eric leltz 

   

De afgelopen jaren is er in Ede een solide financieel beleid gevoerd. Maar nu werpt zich een schaduw over ons. In korte tijd is de situatie ingrijpend gewijzigd. De gevolgen van de financiële crisis zijn goed te zien in de begroting voor komende jaren. Het is een begroting van treurnis. Onze portemonnee is niet alleen leeg. We nemen ook nog een zware hypotheek op de toekomst door voor de komende jaren een niet sluitende begroting voor te leggen. We stevenen af op een miljoenen tekort. Mijn fractie vraagt zich af of dit college wel in staat is om Ede door deze moeilijke periode te loodsen. Dit college is een jaar geleden al gewezen op de financiële crisis. Pas een half jaar later komt het met een notitie hierover. Begin dit jaar hebben we onze zorgen nog gedeeld door het college het pamflet “maak van een kikker een prinses” over de kansen die een crisis ook geeft aan te bieden. Maar net als met de eigen notitie deed het college hier vrijwel niets mee. Alsof de crisis aan Ede voorbij gaat!

Voor ons staat de vraag centraal “Willen we vooruit met Ede of doen we even niets?Een crisis is ook een tijd van vernieuwing. De crisis als kans. Dan moeten er wel duidelijke en soms ook harde keuzes worden gemaakt. Dat los je niet op met een kaasschaaf. En al helemaal niet door de besluiten voor je uit te schuiven. GroenLinks/PE kiest voor vooruitgang. We kiezen er wel voor om de tering naar de nering te zetten. Dan kies je dus voor een sluitende begroting, ook in meerjarenperspectief. Dan komt het neer op het anticiperen op de economische veranderingen.

 

Wij stellen de volgende acties voor om het lek boven water te krijgen:

 

1.    Het college komt voor 15 december 2009 met ruimtescheppende maatregelen.

2.    Het college zorgt voor drie financiële scenario’s, inclusief de cijfers van Ede-Oost, met een bestcase en worstcase. We kunnen dan snel anticiperen.

3.    Het college organiseert voor 15 december 2009 een toekomstdebat waar ieder aan kan deelnemen: burgers, verenigingen, stichtingen en huidige en nieuw te kiezen raadsfracties. Met deze vergezichten in de hand kunnen we vervolgens binnen de raad een kerntakendiscussie houden.

 

Op deze wijze kan Ede na 3 maart een vliegende start maken. Laat je dit achterwege, dan is de kans groot dat er pas medio 2010 structurele maatregelen worden genomen en dat dit dan onnodig ten koste gaat van de duurzaamheid en de inwoners van Ede.

Stilstand of dynamiek? Wie vooruit wil, kan op GroenLinks/PE rekenen! 

       

ReactiesInwoner
Een tijdje geleden kwam ik langs het raadhuis. Het was avond. Alle lampen waren nog aan in het pand. Een grote lichzee.
Hoe vaak komt dit voor?
Hoe vaak zou dit schelen op jaarbasis? Indien enkel de lampen aanstaan die nodig zijn. Of was het een toevalstreffer?

Hoeveel kost het nieuwe treinstation? Is dat echt nodig, of is het beter als eerst de geplande woningen zijn gebouwd. Dan heb je meer geld wat binnenkomt door gemeentebelasting. Alhoewel je dan wel achteraf naar een bouwput zit te kijken. Ik heb me nooit gestoord aan het huidige station. Vind het prima.
Eric leltz
Dag,

Bedankt voor de reactie. Ik weet niet op welke avond u langs het raadhuis kwam maar daar wordt regelmatig in de avond gewerkt. Als er geen mensen in de kamers zijn gaat het licht ook automatisch uit.

Met het verplaatsen van het station in Ede-oost is veel geld gemoeoid. Ook subsidiegelden van het Rijk en Provincie. Hier maakt mijn fractie zich ook zorgen over. Beluister de bijdrage op 5 november in de raad. De woningen moeten juist een deel van de opbrengsten genereren. Maar of de opbrengsten voldoende zijn om de investeringen te dekken is met de kredietcrisis in gedachte een pijnlijk punt.

We houden dit in de gaten.

met vriendelijke groet,


Eric Leltz
GroenLinks/Progressief Ede

M.o@planet.nl
Ik heb een déjà vu! In 2003 werd ook zo'n megatekort voorspeld. Snel werden er wat maatregelen genomen. De meest treurige was de sluiting van het Milec. Achteraf bleek er over dat jaar een overschot, maar dat kwam zeker niet door die bezuinigingen. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Ede erg somber prognosticeert. Check de halfjaarnota's van 2007 en 2008. Achteraf bleken er toch enorme overschotten. De weigering van het college om voor de verkiezingen geen actie te ondernemen is ronduit schandalig. Het lijkt me passend om daarom ook geen salaris meer uit te betalen aan B&W tot aan de verkiezingen. Als iedere directie van ondernemingen in Nederland zou zeggen dat ze wachten met ingrijpen totdat een opvolger is aangesteld dan zouden we er droevig voor staan.

Over de financiele huishouding van de gemeente Ede nog de volgende link: http://www.leoverhoef.nl/dossiers/ede.html

Maar als je het aantal voorbehouden van de accountant met betrekking tot de jaarrekening bekijkt dan is het des te meer een gotspe dat de Gemeente Ede nog enige voorspelling durft te doen.


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken