Eric Leltz  RSS feed    

De weg naar Kopenhagen

Zondag 18 oktober 2009

eric leltz

Van 7 tot 18 december aanstaande is de klimaattop in Kopenhagen. In publicaties is dit al mooi zichtbaar door consequent CO2PENHAGEN te schrijven.

Wereldwijd zal het gebruik van elektriciteit toenemen. Daar doet de dip door de huidige kredietcrisis niets aan af. De toename zal met name komen uit de zogenaamde BRIC landen: Brazilië, Rusland, India en China, maar ook in Europa zal het gebruik toenemen. Het huidige beleid in Nederland om de klimaatdoelstellingen te behalen voldoen dan niet. Dit beleid is gericht op het afdwingen van een vermindering van het energiegebruik door belastingen te heffen op het gebruik. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot beperkt. Daarnaast wordt de CO2bij de schoorsteen” afgevangen zodat deze niet in de dampkring terecht komt. Deze CO2 uitstoot wordt vervolgens in de grond opgeslagen om te wachten tot we een manier hebben gevonden om deze uitstoot te verwerken. Er wordt dus een claim op de toekomst gelegd. Maatregelen als energiebesparing en afvang van CO2 leiden weliswaar tot een vermindering van de gemiddelde CO2 uitstoot in een bepaald jaar maar in feite wordt de uitstoot over meerdere jaren uitgesmeerd. De totale uitstoot wordt hiermee niet minder. Ze leveren dus op de lange termijn geen echte bijdrage aan het energieprobleem. Immers de fossiele brandstoffen raken toch op alleen iets later en de CO2 is er nog steeds alleen nu voor in deel in de grond.

Met dit beleid worden de klimaatdoelstellingen dus niet bereikt en wordt de opwarming van de aarde ook niet gestopt. Het is daarom beter om te investeren in energievoorzieningen die helemaal geen broeikasgassen uitstoten zoals windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. Hiermee is ook geen luchtverontreiniging door de uitstoot van CO2. Bovendien zijn deze energiebronnen onbeperkt beschikbaar. Hierdoor wordt alvast ingespeeld op het geleidelijk opraken van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool.

Investeringen in energiebesparende maatregel kunnen dus beter worden gedaan in duurzame energie. Dat is toekomstvast. Niet alleen wordt de uitstoot van broeikasgassen blijvend verminderd en wordt het probleem van het opraken van fossiele brandstoffen opgepakt, ook is er geen afhankelijkheid van maar een paar landen die de fossiele brandstoffen leveren. Want het langzaam opraken van fossiele brandstof zal gepaard gaan met enorme prijsstijgingen. Dan kun je de energie voorziening maar beter zelf in de hand hebben.

        

ReactiesDanny
mooi maar je kan nu ook zelf actie ondernemen voor Co2penhagen!

Ga wat minder (ver) op vakantie.
Pak de fiets eens wat vaker.
Isoleer je huis of vraag het aan je huurbaas.
Leg zonnepanelen op je huis.
Wordt lid v/e coöperatieve vereniging om duurzame energie op te wekken.
Stem op een partij die om het milieu geeft en ons niet afhankelijk laat worden van de OPEC.
Mogelijkheden ten over om echt actie te ondernemen :-)
Eric leltz
Dag,

Dank voor de reactie. Natuurlijk kun je zelf actie ondernemen. Zie ook mijn eerdere blogs. Alleen is dat voor vele nog een brug te ver. Ik heb zelf geen auto en eet geen vlees. En dat bevalt mij prima. Maar ja, om een ander zo ver te krijgen. Het gaat stapje voor stapje. In ieder geval stimuleert het voldoende om blijvend de mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

vriendelijke groet,


Eric Leltz
fractievoorzitter GroenLinks/PEReactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken