Eric Leltz  RSS feed    

De waan van de dag

Zondag 08 februari 2009

waan van de dag

In Edestad van vorige week was uitgebreid het podium ingeruimd voor CDA fractievoorzitter Komdeur. Hij stelde dat je wel kunt zien dat de verkiezingen er aan komen want veel partijen leven bij de waan van de dag. Deze stelling ondersteunde hij met opmerkingen als “fracties sturen brieven die eigenlijk niets meer zijn dan overgeschreven landelijke circulaires”, “fracties stellen vragen maar hebben geen belangstelling voor het vervolg” en “sommigen houden een weblog bij”.

Komdeur gaf aan de eerste te zijn om toe te geven dat zijn partij hier ook aan mee doet. En dat is geheel terecht. Maar geef dan zelf ook het goede voorbeeld. Laat dan zien dat je zelf wel verder wil kijken dan de waan van de dag. En juist daar wringt de schoen. Want was het niet zijn eigen CDA die in de raadsvergadering van januari samen met de PvdA, Christen Unie en Gemeentebelangen een motie “vreemd aan de orde” indiende op grond van een visitatie bezoek een (1!) dag eerder aan het sociaal pension van het Leger des Heils? En moest de Raad nu niet anderhalf uur ergens over praten terwijl een deel van de Raad van niets wist omdat zij de motie niet eerder hadden kunnen inzien? Hadden de indieners niet even “de waan van de dag” achter zich kunnen laten om gewoon de normale weg te bewandelen? Dus terugrapporten van de bevindingen uit de visitatie aan de overige raadsleden in de commissie en dan eventueel met een motie komen waar andere fracties ook aan mee kunnen doen.

Het is voor een partij die in de coalitie zit zeer goedkope retoriek om te stellen dat fracties dingen roepen en geen aandacht voor het vervolg hebben. Fracties in de oppositie kunnen proberen om zaken hoger op de agenda te zetten. Daar dienen de brieven voor. En als daar landelijke circulaires voor worden gebruikt is dat helemaal geen bezwaar. We leven in een kenniseconomie en hoeven het wiel in Ede niet steeds opnieuw uit te vinden. Hergebruik gewoon elders verworven kennis en spits dat toe op de edese situatie. Daar is niets mis mee. Om het vervolgens ook tot een snelle uitvoering te laten komen is het goed als B&W de aangereikte signalen oppikt. Juist daar laat zijn eigen CDA nog wel eens een steek vallen. Denk aan de thuiszorg waar op 21 januari jongstleden nog 140! mensen verstoken waren van huishoudelijk hulp. GroenLinks/PE heeft hierover meerdere mails en brieven gestuurd. Ook heeft mijn fractie hier in de raadsvergadering van januari aandacht voor gevraagd.

Met dit in het achterhoofd doen de woorden van de heer Komdeur wat wereldvreemd aan. Of is de aanval dan toch de beste verdediging?

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken