Eric Leltz  RSS feed    

De sanering van het Enkaterrein

Dinsdag 12 februari 2008

In de Reehorst was deze avond een informatiebijeenkomst over de sanering van het Enkaterrein. Dit is het terrein waar ongeveer 100 jaar de Enka fabriek heeft gestaan en waar een nieuwe woonwijk komt. Het mag duidelijk zijn dat delen van de grond goed vervuild zijn. In de grond zijn chemicaliën, lood, zink, cadmium, bestrijdingsmiddelen en koolwaterstoffen aangetroffen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om heel het gebied van 40 hectare af te graven maar in het plan dat nu voorligt wordt alleen het gebied waar de fabriek heeft gestaan afgegraven. Dit betekent dat in het buitengebied de bomen zoveel mogelijk kunnen blijven staan. Ook als de grond licht vervuild is. Acordis, als huidige eigenaar van de Enka en opdrachtgever, dient de grond gesaneerd op te leveren. Zij draaien dan ook op voor deze kosten. De grond wordt door een projectontwikkelaar gekocht. Deze probeert de investering weer terug te verdienen door woningen te bouwen. Hier zit wel een punt van aandacht voor mijn fractie want de kosten worden natuurlijk sneller terug verdiend met dure woningen dan met goedkopere. Ook moet er aandacht uitgaan naar de afvoer en aanvoer van de grond. Zo zorgen 10.000 vrachtauto’s voor de aanvoer van 270.000 m3 schone grond. Daarnaast rijden er ook nog 2000 vrachtauto’s van de locatie af met vervuilde grond. In totaal gaat dit om 47000m3 vervuilde grond. Er is meer vervuilde grond maar deze wordt verplaatst binnen het oppervlak van het terrein. Er zijn drie transportroutes voor de aan en afvoer afgesproken met de aannemer. Deze voeren respectievelijk over de Klinkenbergerweg, de Edeseweg en de Tooropstraat. Op het terrein is het lange tijd relatief rustig geweest. Hierdoor hebben zich veel soorten planten en dieren kunnen vestigen zoals de zandhagedis, de hazelworm, vleermuizen en allerlei beschermende planten. Als een gebied waar deze dieren en planten leven wordt vernietigd moet dit elders worden gecompenseerd. Men heeft hiervoor een terrein in Wekerom op het oog. Ook werd een terrein aan de Immenweg genoemd. Hierbij is rekening gehouden met de verbinding tussen de gebieden zodat de dieren populatie niet geïsoleerd raakt. Tot slot is ook gedacht aan de paddenpoel. Het kan ook niet anders want hier is een paar maanden geleden veel ophef over geweest. De padden zijn als soort dan wel niet beschermd maar het aantal van 10.000 maakt de kolonie wel uniek voor Nederland. Er komen twee nieuwe poelen. Wanneer de padden in het voorjaar terug gaan naar hun bron worden ze daar opgevangen en naar de nieuwe poelen geleid. Deze poelen dienen overigens ook als foerageergebied voor de vleermuizen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken