Eric Leltz  RSS feed    

De race naar het onvermijdelijke einde

Zaterdag 25 april 2009

  eric leltz

De Mexicaanse overheid heeft vandaag alle scholen in de hoofdstad gesloten vanwege de uitbraak van de varkensgriep. Oorzaak van deze griep is een virus dat oorspronkelijk alleen bij varkens voorkwam maar het virus is inmiddels zodanig gemuteerd dat het ook kan worden overgebracht van mens op mens. Door de intensieve veehouderij is de kans op dit soort uitbraken enorm toegenomen. Ook in Nederland hebben we daar helaas al ervaring mee opgedaan. Desondanks worden nog steeds plannen gepresenteerd voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld varkensflats.

De fundamentele problemen van de intensieve veehouderij gelden natuurlijk evengoed voor de varkensfabrieken: dieren worden gereduceerd tot dingen en het systeem schaadt het milieu. Kern van de varkensflats is om zoveel en zo goedkoop mogelijk vlees te produceren. Het zijn op winst georiënteerde bedrijven. Ruimte is schaars dus daar wordt op bezuinigd. Gevolg is dat dieren op elkaar worden gepakt met weinig direct daglicht, geen buitenuitloop, staartenbranden, tandenslijpen en weinig wroetgelegenheid. De hoge concentratie van varkens is een ideale kraamkamer van dierziekten. Om risico’s hierop te verkleinen wordt antibiotica gebruikt. Maar het overdadig gebruik van antibiotica leidt tot resistente bacteriën die weer gevaarlijk zijn voor de mens. De berichten uit Mexico zijn hier een sprekend voorbeeld van.  Een ander probleem vormt het voer voor de dieren. Het benodigde veevoer wordt grotendeels geïmporteerd uit het buitenland. Voor het voeren van de Nederlandse veestapel is een gebied nodig dat twee en een half keer zo groot is als Nederland. Vooral in ontwikkelingslanden gaat dit gepaard met vernietiging van de natuur, milieuvervuiling, sociale misstanden als het verjagen van kleine boeren en illegale praktijken. Mest is veruit de grootste afvalstroom die uit de varkensflat komt. De mest kan worden vergist zodat er energie mee kan worden geproduceerd. Maar voor een efficiënte vergisting is voor iedere kilo mest een kilo organisch materiaal nodig. En dit moet dus wel worden aangevoerd. Bovendien is de hoeveelheid energie die nodig is voor het gehele productieproces van het varkensvlees 25 keer zo groot als de energie die kan worden opgewekt.

De problemen van de bio-industrie moeten fundamenteel worden aangepakt. Nu richt deze industrie zich voornamelijk op de onderkant van de markt en produceert veel vlees voor een kleine prijs: de kilo knallers. Het zou goed zijn als in de kostprijs ook de maatschappelijke kosten van milieuvervuiling en dierziekten worden meegenomen. Een omschakeling van bulkproductie naar kwaliteitsproductie met aandacht voor mens, dier en milieu biedt de sector betere toekomstkansen. Dus terug naar de kwalitatieve veehouderij. En ja, die is kleinschalig en beter passend bij een land met de omvang van Nederland. Zolang we echter accepteren dat landbouwproducten tegen afbraakprijzen moeten worden geproduceerd blijven de varkensflats in beeld.

    Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken