Eric Leltz  RSS feed    

De raadswerkgroep Programmabegroting

Donderdag 23 augustus 2007

Om klokslag 8.30 uur begon de raadswerkgroep Programmabegroting. Belangrijk agendapunt is het concept programmaplan. Met dit plan in de hand kan de Raad de cyclus van perspectiefnota, begroting en jaarrekening beter volgen. Voor ieder programmaplan is opgenomen wat in het convenant is beschreven, dus wat we van plan zijn om te doen. Vervolgens worden deze doelen expliciet gemaakt inclusief indicatoren en wordt ook aangegeven wat doorvoor moet worden gedaan. Dit gaat aan de hand van de vragen:

  • Wat willen bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

Het concept is nog wat onevenwichtig. Het ene plan is wat beter uitgewerkt dan het andere. Voor mij is dat echter geen punt. Laten we gewoon hiermee starten en gaandeweg de punten verfijnen. Ga je pas beginnen nadat je eerst alles op een rijtje hebt gezet, dan kan het allemaal nog lang duren is mijn gedachte. Een ander punt is dat we elkaar en het college ook weer niet tot achter de komma moeten afrekenen op het behalen van de indicatoren. Dat gevaar is bij het opnemen van indicatoren echter wel aanwezig.

Vandaag ontving ik ook een antwoord op mijn vragen aan het college over het optreden van circus Colombaro. Er is hiervoor geen vergunning aangevraagd en dit had wel moeten worden gedaan. En als dit was gedaan dan was het geweigerd omdat het bestemmingsplan voor de locatie dergelijke activiteiten niet toestaat. Op basis van het bestemmingsplan mogen alleen activiteiten voor campinggasten plaatsvinden en dus niet voor publiek van buitenaf. Het circus zal er schriftelijk op worden gewezen dat een vergunning vereist is indien het in Ede een voorstelling geeft. Als het circus toch zonder vergunning een optreden verzorgt, zal een boete worden opgelegd.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken