Eric Leltz  RSS feed    

De politieke verhoudingen worden wat scherper

Donderdag 06 november 2008

Vandaag stond de begroting centraal in de Raadsvergadering. De begroting is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van B&W en in de raadsvergadering kunnen alle partijen hun licht hierover laten schijnen. Eventuele aanpassingen kunnen door middel van amendementen en moties worden aangegeven. Dat wordt dan ook stevig gedaan. Hierop reageert het college dan weer in eerste termijn. Na deze reactie wordt de vergadering geschorst tot volgende week. In de tussentijd kunnen de fracties hun reactie bepalen en eventueel nieuwe of aangepaste moties indienen. Mijn fractie kiest er voor om in eerste termijn in onze bijdrage over de begroting het college te bevragen hoe zij denkt over een aantal voorstellen van ons. Zijn ze bereid om deze over te nemen dan hoeven we ook niet met een motie te komen. Zijn ze niet bereid daartoe dan kunnen we altijd volgende week in tweede termijn nog met een motie komen. Dus eerst het vertrouwen en dan pas afdwingen. Dat vinden we een meer helder traject. In mijn bijdrage heb ik aandacht gevraagd voor de veiligheid en voor duurzaamheid waarbij ik dit laatste onderwerp weer heb gesplitst in duurzame energie en een duurzame samenleving.

Opvallend was de verharding in de vergadering. Dit is iets wat ik de laatste tijd al vaker heb gemerkt. Werden mijn eerste jaren in de Raad nog gekenmerkt door een zekere mate van amicale omgang met elkaar, nu wordt de irritatie duidelijker uitgesproken. Zo beende de fractievoorzitter van de SGP boos weg toen hij weer een ontwijkend antwoord van het college kreeg. Ik hoorde hem nog net zeggen “als dit het niveau is dan hou ik maar op”. Ook werd VVD wethouder van Milligen nogal stevig aangepakt door vooral het CDA. Dit omdat hij geen subsidie toekende aan Friends on Ice, geen structurele oplossing had voor Cultura en de prijsindexering niet wilde verlagen. De goede man is pas twee maanden in functie en is er in die tijd in geslaagd om met Cultura en Cultura beheer in gesprek te raken. Iets wat zijn voorganger niet lukte. Maar dit wordt niet genoemd. Dit is dus ook politiek.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken