Eric Leltz  RSS feed    

De politiek luistert niet naar de burger

Woensdag 04 juni 2008

Vandaag las ik in de krant een stukje over het protest van de bewoners aan de van Heutszlaan over de komst van een kerk van het Leger des Heils. De kop van het artikel "Politiek luistert niet naar de burger" intrigeerde mij. Dit komt omdat het naar mijn stellige overtuiging niet waar is. Ik heb er al eens eerder over geschreven op mijn weblog. De politiek luistert namelijk wel. Om die reden was mijn fractie vorige week ook aanwezig bij de informatie avond die de bewoners gaven. Dit ondanks het feit dat wij vrij laat op de hoogte zijn gesteld. Ook andere partijen waren die avond aanwezig en zullen heus ook wel hebben geluisterd. Maar waar komt dan dat gevoel vandaan dat de politiek niet luistert? De politiek dient belangen af te wegen en daar gaat het wel eens mis in de communicatie. Ook in deze zaak kan de wethouder niet duidelijk uitleggen waarop hij zijn keuzes baseert. En dat mag "de politiek", maar in dit geval dus de wethouder, zich best aantrekken. Mijn fractie heeft de wethouder daar al een keer op gewezen en zal dat deze week nogmaals doen. Kortom: volgens mij luistert de politiek wel maar doet ze niet altijd wat bepaalde burgers voorstellen c.q. willen. Dat is ook de kern van het politieke vak: afwegen van belangen in het licht van de hele stad en niet van een deel van de stad. Anders bereik je alleen maar deeloplossingen en sub optimalisaties. Vaak zijn er goede redenen voor de gemaakte afweging maar deze moeten dan wel goed en helder worden gecommuniceerd. Dat zie ik als een opdracht voor de politiek.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken