Eric Leltz  RSS feed    

De paddenpoel op het ENKA terrein en mijn eerste milieules

Dinsdag 20 november 2007

Deze ochtend werd ik al vroeg gebeld. Een mevrouw vertelde mij dat de paddenpoel op het ENKA terrein toch wordt leeggepompt. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. Leegpompen is een ecologische ramp omdat de padden die nu in het bos hun winterslaap houden, in het voorjaar terugwillen naar hun letterlijke bron. Als deze bron er niet meer is zullen ze sterven. Het gaat om 10.000 padden, een van de grootste populaties in Nederland. Vandaar dat ik spreek over een ramp. Afgelopen weekend kreeg ik de eerste berichten over het leegpompen van de poelen. Ik heb toen meteen geïnformeerd bij de wethouder of hier wel afspraken over zijn gemaakt. Er bleek nog veel onduidelijk. De werkzaamheden zouden meteen worden gestaakt. Maar vandaag dus het bericht dat er toch wordt gepompt. Hier zijn we dus nog niet klaar mee. Ook had ik telefonisch contact met Alexander Vos de Wael van de VVD over onze discussienota “een stip op de horizon”, over duurzaam energiegebruik. Afgesproken is dat ik even vraag aan de griffier hoe we deze notitie het beste kunnen presenteren. Daarom ben ik even naar het gemeentehuis gegaan. Daarna ging ik op weg naar de Meanderschool in Kernhem. Ik heb toegezegd om in een aantal scholen een gastles over het milieu te komen geven en vandaag was dat bij groep 8 van de Meander. De kinderen hadden eerst een praktijkles gedaan waar aan de hand van allerlei proeven duidelijk werd gemaakt hoe je energie kunt besparen. Daarna ben ik in gesprek gegaan met de leerlingen. Ze wisten er al veel van. Zo konden ze mij precies vertellen waarom het belangrijk is om zuinig om te gaan met energie. Ook gaven ze mij tips wat de gemeente kan doen. Soms was dat voor de hand liggend en soms weer heel futuristisch. Ik kon ze aan het eind van de les vertellen dat de gemeente al veel doet maar dat er natuurlijk altijd aandacht voor energiebesparing moet blijven. Na afloop kregen de leerlingen een spaarlamp mee. In de avond hadden we fractievergadering. We hebben de raadsvergadering van vorige week geëvalueerd en de commissievergaderingen van volgende week voorbereid. Tegen half elf zat een drukke dag er op.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken