Eric Leltz  RSS feed    

De nieuwe moskee en permanente bewoning in recreatiewoningen

Dinsdag 17 juni 2008

Er is al heel wat water door de Maas gegaan voordat de eerste steen van de moskee werd gelegd. Maar na veel gedoe zoals tumult rond de aanwijzing van de bouwlocatie midden in een woonwijk en buurtprotesten tot aan de Raad van State toe is vorig jaar toch de eerste steen gelegd in het Pepelensteeggebied. Ver weg van de bewoonde wereld dicht bij het voormalige zwembad en sportvelden. Toch geeft ook die locatie weer problemen. Als de wind gunstig staat, vorige nacht een heldere nacht was maar vandaag schapenwolken aan de hemel staan en de zon niet meer warmte geeft dan 23,6 graden Celsius, kunnen we mogelijk last krijgen. Oftewel onzin pareer je met onzin. Koudwatervrees van een buurtbewoner. Gelukkig is de bouw doorgegaan en vandaag ben ik eens wezen kijken. En dat was goed voor de beeldvorming. Ik dacht dat de moskee in al zijn pracht en praal al bijna klaar was maar er moest nog ongelooflijk veel worden gedaan. Dat was een tegenvaller. Gelukkig leed het humeur van het kerkbestuur hier niet onder. Ze zagen het allemaal zitten en volgens planning zal de moskee vlak voor de kerst door de inspanning van vele vrijwilligers officieel klaar zijn. Het gebouw zelf is een mooi gebouw. Veel ruimte, mooie lichtinval en een goede indeling waardoor het gebouw ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt zoals voor scholing en als bibliotheek.

‘s-Avonds zat ik de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling voor. Een hele volle agenda met weer veel insprekers. Dat betekent dus de raadsleden niet te lang het woord geven en de snelheid er in houden. De insprekers kwamen voor de vaststelling van het bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe. Belangrijk punt hier is de permanente bewoning van de recreatiewoningen. De insprekers waren allen bewoners van een recreatiewoning maar een deel was voor legalisering en een deel was tegen. De voorstanders zien de prijs van hun woning stijgen. Zij hebben er ook veel in geïnvesteerd en hun recreatiewoning zijn vaak verbouwd tot ware villa’s. Ik heb dit recent nog gezien toen ik door de bewoners werd uitgenodigd om over een van de parken te lopen. Ook is het maar de vraag of deze bewoners nog wel ergens anders een hoofdverblijf hebben. De tegenstanders zijn bang dat door de waarde stijging van hun woning de onroerendgoed belasting zodanig veel omhoog gaat dat dit niet meer is op te brengen voor hen. Dit was ook de laatste vergadering van de secretaris Frans Le Large. Hij gaat met vervroegd pensioen. Ik heb in een paar woorden proberen aan te geven dat ik met enige weemoed afscheid neem van Frans. We hebben kort maar zeer prettig samengewerkt. De vergadering is gebonden aan diverse formele regels en het volgen van regels is nu niet mijn sterkste punt. Dan is het prettig als je iemand naast je hebt zitten die je toefluistert waar je even niet aan hebt gedacht. Bedankt Frans. Ik zal jouw steun missen. Voor een beeldverslag van de vergadering klik hier.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken