Eric Leltz  RSS feed    

De laatste raadsvergadering voor de zomer

Donderdag 03 juli 2008

Vandaag de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. En traditioneel staat dan de Programmarekening en de Perspectiefnota centraal. Daarnaast nog allerlei andere agendapunten. Genoeg om de vergadering in tweeën te delen. Vandaag deel een en volgende week donderdag 10 juli deel twee. We hebben bij de Perspectiefnota aangegeven waar wij graag zien dat accenten worden gelegd. En dat is bij het minderhedenbeleid, het (speel) groen in de wijken, duurzame energie, de spoorovergang aan de kerkweg, de amateurkunst en de positie van de VVV. Bij het minderhedenbeleid liggen onze zorgpunten bij de werkloosheid, het ontbreken van stageplaatsen, afbraak van voorzieningen, de oudere migrant en mensen die vallen onder de pardonregeling. We vragen speciale aandacht voor het Project Maatschappelijke Participatie (PROMAPA). Wij zien graag dat de gemeente hierin steviger participeert. Bij het (speel) groen in de wijken zien we graag de aanleg van groene oasen: meer groen in de buurt. De edese wijken kunnen nog veel groener. En dat dit hard nodig is blijkt wel uit de cijfers die we recent ontvingen over “kinderen in tel” waar Ede slecht scoorde op de meetlat van speelruimte per kind. Bij duurzame energie willen we dat zwaar wordt ingezet op energiebesparing en het toepassen van duurzame energie bij woningbouw, bij burgers en bij bedrijven. En daar passen zonnepanelen bij, LED verlichting, windmolens en ook innovatieve lichtmasten zoals recent geplaatst aan de Goorsteeg. Over de spoorovergang aan de Kerkweg heeft het college al meerdere keren haar bezorgdheid uitgesproken. De situatie is gevaarlijk. Er is hierover ook contact met de beheerder Prorail. Mijn fractie is bang dat dit allemaal veel te lang gaat duren. Wacht niet teveel op anderen maar toon initiatief. Grijp daarom snel in. Sluit de overweg maar biedt de fietsers en voetgangers een alternatief. Denk dan aan de aanleg van een noodbrug. Mijn fractie ziet graag dat de mogelijke alternatieven worden onderzocht. Wat betreft de amateurkunst steunen wij de vorming van een cultuurfonds en zien wij ook graag dat de mogelijkheden om te komen tot een centrum van de amateurkunst worden onderzocht. Tot slot de positie van de VVV. De uitgangspunten en de manier waarop centralisatie van de VVV’s (één toeristische infrastructuur) wordt nagestreefd mogen nog wel eens nadrukkelijk tegen het licht worden gehouden. Het lijkt dat de menselijke maat is vergeten en de lokale vrijwilligers geen enkele rol spelen in deze transitie. Maar de kwaliteit van de dienstverlening wordt wel gemaakt in het directe contact tussen klant en medewerker, dus lokaal. Dan kan de efficiency wel voorop staan maar uiteindelijk gaat het om de effectiviteit. Want anders zet je de goede ladder tegen het verkeerde gebouw. We wachten af wat het college met onze aandachtspunten doet. Leidt dit in de komende week niet tot aanpassingen in de Perspectiefnota dan zullen wij donderdag moties indienen en deze aanpassingen dus proberen af te dwingen. Ik heb het college ook nog uitgenodigd om met een visie te komen op de bevolkingsaantallen en de gevolgen hiervan op bijvoorbeeld de woningbouw, de arbeidsmarkt, het onderwijs en de inrichting van de organisatie. Benieuwd of die er is.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken