Eric Leltz  RSS feed    

De hoorcommissie bestemmingsplannen

Donderdag 13 september 2007

Vanochtend ben ik naar de leeskamer in het gemeentehuis gegaan om vertrouwelijke stukken over Cultura en het spreidingsplan van GSM/UMTS masten door te nemen. Binnenkort komen deze onderwerpen in de commissievergaderingen. In de tussentijd ook nog gesproken met griffier Gerrit over het betrekken van de inwoners bij de besluitvorming. We kwamen tot de conclusie dat hierbij het managen van de verwachting een essentiële rol speelt. Maar juist dit is nog niet zo eenvoudig. En wanneer speel je in op de verwachting? Doe je dat aan het begin van het besluitvormingsproces als er nog veel vaag is of doe je dat aan het eind als al veel bekend is maar dus ook al veel besluiten zijn genomen?

Aan het einde van de middag zat ik weer op het gemeentehuis omdat de hoorcommissie bestemmingsplannen een openbare bijeenkomst had. Een onderwerp namelijk Valley Centre, en een zestal insprekers. Soms voor zichzelf maar meestal namens een grote groep verontruste bewoners. De meeste vragen gingen over het ontsluiten van het gebied. Bewoners zijn bang dat het extra verkeer veroorzaakt door de evenementen bij Cinemec tot files zullen leiden op de Willy Brandtlaan. Voor hen worden al veel problemen opgelost als de busbaan naar de A12 wordt opengesteld voor het personen vervoer. Dan sluis je het verkeer op de snelst mogelijke manier weg. Maar tot nu toe ligt dit gevoelig. Een voor mij verrassende zienswijze kwam van een landbouwer in de buurt. Hij was bang dat hij door de komst van Valley Centre in de toekomst minder gemakkelijk kan uitbreiden. Immers bij uitbreidingen in landbouwgebieden wordt sterk gekeken naar zogehete geurcirkels. Buiten een bepaalde straal mag de omgeving geen last hebben van een boerenbedrijf. Op dit moment voldoet de boer hier aan maar hoe zit het als zo dichtbij een evenementenhal komt? Daarbij komt dat er al bijna een jaar een aanvraag van de landbouwer loopt voor het uitbreiden van zijn bedrijf. Tot op heden is deze aanvraag nog niet gehonoreerd. Vaag in het hele plan is het gebruik van artikel 19, zeg maar de noodprocedure, door het college. Als raadslid krijg je het gevoel dat je bij veelvuldig gebruik van artikel 19 niet echt de vinger aan de pols kan houden. Immers artikel 19 zaken kan het college autonoom afhandelen. Ze hoeft de raad dus niet vooraf te informeren laat staan te consulteren.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken