Eric Leltz  RSS feed    

De gemeente als baken

Donderdag 09 juli 2009

  

eric leltz

  

In de ogen van GroenLinks/Progressief Ede dient een gemeente, zeker in moeilijke tijden, een baken en een gids te zijn voor haar inwoners en bedrijven. Je hebt dan niet alleen een kompas nodig om de richting te bepalen zoals de SGP aangaf in de eerste termijn van de bespreking van de perspectiefnota, maar je moet ook weten waar je heen wil want anders is iedere weg goed. En dat noemen we dus een visie. Dat geeft vertrouwen en duidelijkheid. En dat het niet eenvoudig is om tot een visie te komen mag duidelijk zijn. Vergelijk het met als je naar de maan wil gaan. Je moet de raket dan niet richten op waar de maan nu staat. Het is een bewegend doel, en zo is ook onze samenleving.

De fractie van GroenLinks/Progressief Ede heeft de afgelopen jaren altijd positief meegedacht om te komen tot een visie. Daarom hebben we ook pro actief de pamfletten “maak van een kikker een prinses” over het zien van kansen in de kredietcrisis en “een stip op de horizon” over duurzaamheid aangeboden. Denk ook aan de symposia die we hebben georganiseerd.

In dat licht hebben de reacties van het college op onze commentaar op de perspectiefnota verbazing opgeroepen. Het is veel te gemakkelijk om de door ons genoemde problemen af te doen als “somber gedoe”. Daarmee ontken je de ernst van de situatie. En genoemde feiten zijn daarmee ook helemaal niet van tafel. Het is als een kind dat de ogen dicht doet of achter de rok van moeder gaat staan en dan denkt dat het gevaar overwaait. Ook een opmerking als “redeloos, radeloos, reddeloos” is een tikkeltje nonchalant. Overigens met enig historisch besef had u geweten dat de uitspraak komt uit het rampjaar 1672 waar de regenten radeloos en het land reddeloos was. De regenten werden toen gedwongen om af te treden maar iedere gelijkenis met bestaande personen berust natuurlijk op toeval…….  

Het is misschien ook wel deze nonchalance die er toe leidt dat inwoners soms naar de rechter gaan om hun gelijk te halen. En dat de volgende dag “vele ongeruste mensen” bellen naar de wethouder. De beste manier om dat te voorkomen is communiceren met de mensen en zorgen dat je de zaakjes goed voor elkaar hebt. Wellicht zit in die nonchalance ook de kern van de gebrekkige dienstverlening. We worden de laatste tijd net iets te vaak teruggefloten. We zijn het niet gewend om naar onze eigen organisatie te kijken door de ogen van de inwoners en bedrijven. We moeten nog leren om van buiten naar binnen te kijken.

Vandaar de oproep van mijn fractie om het komende halfjaar te gebruiken om samen tot een visie te komen zodat we in maart 2010 een vliegende start kunnen maken. En dat zeggen we niet zomaar. Er woedt een veenbrand die steeds meer aan de oppervlakte komt. Dan snakken de inwoners naar daadkracht en duidelijke keuzes. En dat kan alleen als je een visie hebt. 

    Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken