Eric Leltz  RSS feed    

De commissie ruimtelijke ontwikkeling

Dinsdag 16 oktober 2007

Vanavond dus de commissie ruimtelijke ontwikkeling. Omdat voorzitter Marcel van Dalen ziek is kon ik als plaatsvervangend voorzitter weer eens de voorzittershamer ter hand nemen. Ik vind dat prettig om te doen. Nadeel is wel dat Pieter Gerard nu alleen in de commissie zit. Normaal zitten we daar samen. Ik had me voorgenomen om de teugels stevig in handen te houden en op het moment dat mensen zich gaan herhalen ook in te grijpen. Dat is aardig gelukt. Op de agenda stonden het vaststellen van twee bestemmingsplannen. Het eerste plan “het nieuwe landgoed” is in de ogen van mijn fractie een mooi voorbeeld van hoe is geluisterd naar de indieners van zienswijzen. Het loont dus toch om in te spreken! Het plan ziet er mooi uit. Ook de indieners zijn tevreden. Een aantal bewoners hebben nog wel wat wensen maar zij begrijpen ook wel dat het geven en nemen is. Waar wij het college een compliment gaven voor de voortvarendheid waarmee zij de plannen hebben aangepast waren er ook nog fracties die de snelheid juist een negatief punt vonden. Hoe kan dat nu ineens zo snel was de vraag. Tja, zo is er altijd wel commentaar te geven. Bij dit punt was een inspreker en wat je vaak ziet als mensen zo laat in de procedure inspreken, is dat het besluit allang vastligt en het betoog dus geen enkele invloed meer heeft op de besluitvorming. Hevig teleurgesteld droop de inspreekster af. Bij het tweede bestemmingsplan ging het over het terrein van de voormalige gasfabriek. Het mooie in dit ontwerp is dat de woningen de sfeer van de fabrieksgebouwen uitstralen maar geen exacte kopie hiervan zijn. Dat verhoogd de oorspronkelijkheid. Het is wel jammer dat er geen goedkope woningen worden gebouwd. Toegezegd is dat dit elders wordt gecompenseerd maar de ervaring leert dat we dit wel goed in de gaten moeten houden. Als laatste punt stond de “Rapportage onderzoekscommissie de Dikkenberg” op de agenda. Rode lijn in de rapportage is het niet tonen van respect door de eigenaar: er wordt gebouwd voordat er een bouwvergunning is, er wordt gekapt voordat er een kapvergunning is, er worden paden aangelegd zonder vergunning. De herplantplicht wordt als wassen neus gezien. Daarnaast staan op bijvoorbeeld kapaanvragen niet het juiste aantal bomen vermeld. Hoe nu verder? De commissie vraagt om de rapportage te mogen completeren met mondelinge zienswijzen van betrokken actoren en op grond hiervan leermomenten te formuleren. Mijn fractie vraagt zich af of dit voldoende is. De eigenaar van de Dikkenberg komt er zo wel erg gemakkelijk van af. Of is het zo dat we dit soort cowboys maar moeten accepteren en dat er niets meer aan te doen is en gaat het nu over hoe we deze toestanden in de toekomst kunnen voorkomen? Hier willen we graag een antwoord op. Vanavond kwam dit antwoord niet dus komt dit punt weer terug op de raadsagenda.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken