Eric Leltz  RSS feed    

De commissie Algemene zaken en middelen

Maandag 16 juni 2008

Deze week zijn er weer commissievergaderingen. Daarnaast leg ik nog een aantal wijkbezoeken af en heb ik een overleg met de raad van kerken. Een drukke week dus. Vanavond de commissie AZ&M. Voorafgaand was er een presentatie van twee medewerkers van de afdeling onderzoek, ontwikkeling en statistiek van de gemeente. Zij gaven een toelichting op twee recent uitgekomen rapporten: “Ede 2008, inwoners aan het woord” en de “monitor leefbaarheid, veiligheid en maatschappelijke participatie 2007”. De inwoners zijn meer tevreden geworden over hun leefomgeving. Zo ervaren ze minder sociale overlast, minder verloedering als rommel op straat en zwerfvuil en ervaren ze minder verkeersoverlast. Ook is de waardering voor het centrum van Ede gegroeid. Het gaat dan over de bereikbaarheid maar ook over het winkelaanbod. Het gaat dus goed. Maar dit is naturrlijk geen reden om achterover te zitten. De verschillen per wijk zijn nog aanzienlijk. Ook is er nog een groot verschil tussen de dorpen en de stadskern. Aandachtspunten zijn:

  • veiligheidsbeleving en ervaren overlast in de buurt
  • sociale kwaliteit van de buurt
  • sfeer en gezelligheid van Ede centrum
  • openingstijden en wachttijden van de gemeentelijke balies

Hierna begonnen we met de commissie AZ&M. Ook hier weer een presentatie. Nu van de projectleider voor de samenvoeging VVV’s. Het gaat om het opzetten van een nieuwe toeristische organisatie voor de Veluwe. Dit heeft vergaande gevolgen voor de plaatselijke VVV’s omdat er verschuiving van diverse taken plaatsvindt van lokaal naar regionaal niveau. We kregen een toelichting op het proces. Ik heb aangegeven dat er in de ogen van mijn fractie is gekozen voor een vrij technocratische benadering. Dit gaat voorbij aan de sentimenten die in het veld en op de werkvloer leven. Terwijl je het wel met de lokale mensen moet doen. Dat kan de acceptatie frustreren. Kortom het efficiency denken oftewel intern gerichtheid slaat weer door en dit gaat ten koste van de effectiviteit oftewel extern of klantgerichtheid. Ook over een sociaal plan lees ik niets terwijl er wel veel onzekerheid over de hoofden van de lokale medewerkers wordt uitgestrooid. Ik kreeg niet echt bevredigende antwoorden. Dit proces blijven we dus kritisch volgen. Verder hebben we ondermeer gesproken over een wijziging van de Algemene politie verordening (APV) en over de Programmarekening en perspectiefnota. Door de wijziging van de APV is het verboden om alcohol te nuttigen in het openbaar. Tenzij dit natuurlijk op een terras is. Bij de progammarekening en perspectiefnota gaat het respectievelijk over de financien van het afgelopen jaar en over die van de komende jaren. Hier komen we in de raad nog wel op terug.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken