Eric Leltz  RSS feed    

De commissie Algemene zaken en middelen

Maandag 26 november 2007

Deze week zijn er weer commissievergaderingen en vandaag staat de commissie Algemene zaken en middelen (AZM) op het programma. Een veelheid aan agendapunten inclusief een besloten gedeelte. Bij het agendapunt “Wijziging reglement van orde voor de gemeenteraad” gaat het om het aanpassen van de passage waar staat dat het uitspreken van het ambtsgebed verplicht is in het aanpassen dat dit kan. Dit is in lijn met het voorstel van het ministerie in verband met de scheiding van kerk en staat. In de praktijk zal er niet zoveel veranderen. Het wordt aan de voorzitter overgelaten of het ambtsgebed wordt uitgesproken en deze zal dit gewoon doen. Binnen GroenLinks is het ambtsgebed geen punt: gewoon niet doen in de raad. Voor mij persoonlijk ligt dit veel genuanceerder. Een gezamenlijk startpunt van de raadsvergadering waardeer ik zeer. En ik heb er geen enkele moeite mee als dit in de vorm van een gebed gebeurt. Ik vind dit passen bij Ede en ook bij mij. Ik heb bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap ook heel bewust de gelofte afgelegd. Maar als GroenLinks zijn we tegen en dus ook tegen dit voorstel. Want we zouden daarmee impliciet aangeven dat we voor het ambtsgebed zijn. Dit is ook politiek. Af en toe over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Verder hebben we gesproken over het geboorteloket in ziekenhuis “Gelderse vallei”. Door het openen van een geboorteloket in het ziekenhuis hoeven de ouders die van elders komen, Gelderse Vallei is immers een streekziekenhuis, niet apart naar het gemeentehuis voor de geboorteaangifte. We zetten wel vraagtekens bij:

  • het aantal ouders dat uiteindelijk gebruik zal maken van deze mogelijkheid,
  • de kosten van de extra beveiligde lijnverbinding en
  • de informatievoorziening.

Er worden folders neergelegd bij verloskundigenpraktijken in Ede. Maar dit moet je natuurlijk ook doen in de omliggende gemeenten omdat juist van daar ouders naar het ziekenhuis in Ede komen om te bevallen.

Het handhavingsbeleid drankketen was het hoofdonderwerp van de avond. De Nederlandse jongere behoort tot de stevigste drinkers van Europa. Het is dus goed om in het licht van gezondheid, verkeersveiligheid, openbare orde, overlast en brandveiligheid handhavend op te treden. Dit kan ook goed binnen de wettelijke instrumenten die ter beschikking staan. Doen dus. Wel hebben we vragen bij de lange afbouwfase van 5 jaar. Het gaat om jongerengroepen. Deze wisselen snel van samenstelling zodat de groep van over 5 jaar een totaal andere groep is dan de groep die nu in de keten drinken. Zo’n lange overgangsfase heeft dus weinig zin als het tot doel heeft om te zorgen voor een langzame overgang en een gewenningsfase. Voor de groep van over 5 jaar komt het stopzetten toch redelijk op korte termijn. Begin daar dan maar meteen mee. Verder is het sluiten zonder meer vragen om problemen. We zijn dan ook benieuwd naar ideeën over alternatieven. Wat zijn deze ideeën en wie spelen daarbij een rol?Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken