Eric Leltz  RSS feed    

De begroting in het licht van de kredietcrisis

Maandag 20 oktober 2008

Deze week zijn er commissie vergadering en vanavond is de aftrap met de commissie Algemene zaken en middelen. De twee belangrijkste onderwerpen zijn de halfjaarrapportage 2008 en programmabegroting 2009-2012 en de veiligheidssituatie in Veldhuizen. Wat betreft de begroting hebben we aangegeven dat deze is opgesteld voordat de kredietcrisis in Europa in volle omgang bekend werd. Vraag is of de begroting niet moet worden bijgesteld aan de hand van de nieuwe inzichten. Want er is totaal geen rekening gehouden met de mogelijke:

  • waardedaling van grond en huizen,
  • vertraging van de uitvoering van projecten
  • stijging van de rente

voeg daarbij de terughoudendheid bij banken , kopers en projectontwikkelaars en het wordt duidelijk dat een herziene risicobeheersing geen overbodige luxe is. De wethouder beloofde om voor 1 april 2009 met een notitie te komen. Ik heb namens mijn fractie aangegeven dat we dat veel te laat vinden. Verder hebben we nogmaals onze zorg over de uitvoering maar nu dus ook de betaalbaarheid van grote projecten aangekaart. Bij het project Ede oost wordt wel uitgegaan van bepaalde inkomsten uit de verkoop van gronden, huizen en kantoren. Tot slot miste ik in de lijst verbonden partijen de stichting “idee in uitvoering”. Dit is afwijkend van de visie van de rekenkamercommissie. De vraag waarom kon door de wethouder niet afdoende worden beantwoord.

Wat Veldhuizen betreft is gesproken over de maatregelen die worden genomen. Een variatie aan mogelijke maatregelen kwam langs: van het oprichten van een Veiligheidshuis waarin professionals met elkaar samenwerken tot het sturen van de raddraaiers naar een opvoedingskamp. Ook zal de burgemeester woensdag een gesprek hebben met de ministers van justitie en binnenlandse zaken. Inmiddels is de politie inzet in de wijk flink uitgebreid. En dan te bedenken dat het om zo’n 20 raddraaiers gaan. Rond deze harde kern heb je nog ongeveer 70 meelopers.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken