Eric Leltz  RSS feed    

De bank van lening

Zaterdag 13 februari 2010

 

eric leltz

De gemeenteraad van Ede heeft deze week besloten om CineMec een lening toe te kennen. De ondernemer van deze bioscoop zit met een onrendabele top van de parkeergarage en de huisbankier wil deze niet meer financieren. Om uit de impasse te komen gaat de gemeente Ede dus bijspringen met een substantieel bedrag. Hoe hoog dit bedrag is mag niet in de openbaarheid want de besluitvorming vond helaas achter gesloten deuren plaats. De ondernemer is in de problemen gekomen omdat de plannen voor het terrein rondom de bioscoop nog niet zijn uitgevoerd. Er zou bij de bioscoop een hotel en vrijetijdscentrum worden gebouwd maar het is nog niet gelukt om hier een projectontwikkelaar voor te vinden. De kredietcrisis zal hier wel debet aan zijn maar hierdoor kampt de ondernemer wel met minder parkeerinkomsten dan verwacht.

Mijn fractie onderkent het belang van Cinemec voor de inwoners van Ede, voor Food valley en voor de uitstraling van Ede. De ondernemer loopt ook heel ver voor de muziek uit en steekt daarbij meer dan zijn nek uit. Alle hulde voor deze ondernemingszin. Hier is ook wel waardering voor in de vorm van het winnen van de Architectuurprijs Ede 2009 en het ontvangen van het energielabel voor het duurzaamheidbeleid. Maar ondernemen betekent ook dat je wel eens kunt uitglijden. Er is op dit moment kennelijk onvoldoende vraag naar wat hij wil of naar de wijze waarop hij dit invult. Om die reden is mijn partij erg terughoudend bij de rol van “bank van lening” van de gemeente, zeker als je ook nog denkt aan de bezuinigingen die ons te wachten staan. En als je de rol van bank op je neemt, dan moet er wel een goede reden voor zijn, bijvoorbeeld een zeer ernstige daling van de werkgelegenheid. Daarnaast moeten de spelregels duidelijk zijn zodat je goed kunt uitleggen waarom je de ene organisatie wel helpt en de andere niet. Want wat als morgen een andere ondernemer op de stoep staat? Of niet een ondernemer maar een maatschappelijke instelling? Bij de ondernemer kun je nog zeggen "je hebt een mooie droom maar de markt vraagt er onvoldoende naar". Dat kun je bij bijvoorbeeld een bibliotheek of museum al veel minder hard zeggen. Heb je de spelregels onvoldoende duidelijk geformuleerd dan gaan emotionele argumenten al snel de boventoon voeren. En dat gebeurde dus ook in de raadsvergadering: “het is van groot publiek belang” en “het is belangrijk voor de uitstraling van Ede”. Natuurlijk kwam ook het woord “citymarketing” weer langs.

De lening wordt marktconform aangeboden maar een argument als “het kost ons niets” is misleidend. Het geld moet door de gemeente op tafel worden gelegd en had ook anders besteed kunnen worden. En uit het feit dat de huisbankier niet instapt mag je opmaken dat de lening niet zonder risico is. Wat dat betreft mag de risicoparagraaf wel heel goed worden opgesteld anders schiet de gemeente er wel degelijk bij in en staan we binnen de kortste keren weer hierover te vergaderen. Zeker als je uitrekent welke lasten deze ondernemer op de schouders haalt om alleen al de rente terug te betalen.

En dan heb ik het nog niet gehad of dit wellicht staatssteun is en over de verantwoordelijkheid van de Provincie. 

      

ReactiesMo
Dapper standpunt! Het is verleidelijk om vlak voor de verkiezingen mee te huilen maar je hebt helemaal gelijk. De gemeente gaat een risico dragen van een ondernemer. Een absurde situatie waar ook nog eens een precedentwerking van uit gaat. Bovendien wachten projecten als sporthallen e.d. al jaren op aanvang maar het lijkt nu dat de gemeente liever ondernemers die te hoog in de boom zijn geklommen helpt. Knap dat je je euuh poot hebt stijf gehouden!
Mo
Waarom moest alles in beslotenheid worden behandeld? Waarom mag niet naar buiten komen hoeveel en aan welke bv dit geld wordt geleend? Ik lees dat er nu een Raad van Toezicht komt....Wordt dat net zo'n succes als bij Cultura? En wordt die Raad weer gerecruteerd uit het OldBoyznetwerk van het college? Veel vragen, maar dat is het gevolg van de rook die de gemeenteraad om deze beslissing blaast. Eric, waarom heb je zelf eigenlijk ingestemd met die geheimhouding?
Eric leltz
In bijgaand letterlijk citaat (inclusief fout in de zin) staat de reden van de beslotenheid zoals door het college is aangegeven: "de meeste gegevens moeten als vertrouwelijk worden beschouwd. Dit omdat het gaat om bedrijfsgegevens, nog een verkenning bij de betrokken partijen en openbaarheid ervoor zorgt dat op voorhand de onderhandelingsruimte al 'op straat' ligt". Wij hebben juist aangegeven in openheid te willen vergaderen. De samenstelling van een raad van toezicht is al een heel gedoe maar wat denk je van een vrije ondernemer die ineens onder toezicht staat....
Mo
Het lijkt met dat het algemeen belang (van openbaarheid van bestuur) hier boven het belang van de ondernemer gaat. Het was bovendien toch de ondernemer die aanklopte?
Waar is hij bang voor, concurrentie van nog een parkeergarage? Schimmig allemaal!
Ik zag dat de parkeergarage in een aparte bv in ondergebracht. Om het risico te spreiden natuurlijk, maar dat risco wordt nu ondergebracht bij de gemeenschap. Volgens mij wordt er geleend aan Cinemec Parkeervoorziening bv en niet aan Cinemec bv zelf. De volgende bv van Kuipers kan dus ook weer aankloppen met het argument dat anders Cinemec moet sluiten. De gemeenteraad wordt dus gegijzeld door een ondernemer die woorden als 'imago' en 'uitstraling' uitbuit.

Nog zo'n ondernemer trouwens: http://www.edestad.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Geen-belangenverstrengeling-bij-sport.495374.news.

Hoe kom ik in dat netwerk van de mensen die gemeenschapsgeld gebruiken voor persoonlijk gewin?
Eric leltz
De dubbelrol opdrachtgever/opdrachtnemer bij Cultura riep bij ons ook vragen op. We hebben aan het college in Ede gevraagd hoe zij hier tegen aankijken. Volgens hen is het geen belangenverstrengeling! Er is dus nog een lange weg te gaan. Maar we geven niet op.
Mo
He wat grappig! Ik zag op Ede Stad een paar foto's van de PvdA op bezoek bij de Cinemec. Lekker duurzaam dat Cinemec maar wel gefinancierd met gemeenschapsgeld. De PvdA heeft wel voor het verstrekken van de lening gestemd?! Tja, zo gaat dat in die netwerken he? Als je het over de schijn van belangenverstrengeling hebt, dat was ik als PvdA toch maar naar de Reehorst gegaan. Maar goed, dan hadden ze wel zaalhuur moeten betalen....


Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken