Eric Leltz  RSS feed    

Dag van de aarde

Woensdag 22 april 2009

eric leltz

Heeft u al gegeten? Hier heb ik een culinaire tip waar u de rest van uw leven andere bewoners van de aarde een groot plezier mee kunt doen.

Het is vandaag “dag van de aarde”. Een moment om stil te staan bij het ‘huis waarin we wonen’ en hoe we daarmee omgaan. Natuurlijk, het is al veel gezegd en geschreven en we zouden het allemaal moeten weten: het gaat niet goed met de aarde. Zonder volledig te zijn noem ik als negatieve voorbeelden luchtvervuiling, opwarming van de aarde en teveel afval. En alles hangt met elkaar samen zodat de problemen al snel zo groot lijken “dat we er als individu toch niets aan kunnen doen”. Maar als we zo beginnen wordt natuurlijk nooit de eerste stap gezet. De kunst is om ons dagelijkse denken te doorbreken want de aarde of beter het systeem van de aarde inclusief de zon, biedt mogelijkheden genoeg. De zon geeft in principe voldoende energie om aan de behoefte op aarde te voldoen. Ook heeft de aarde voldoende gronden om voedsel te produceren voor de mensen die er op wonen. Maar de gronden worden niet altijd efficiënt gebruik. De grond wordt ook gebruik om veevoer te produceren. En niet om dat we zo begaan zijn met de dieren maar omdat de dieren moeten worden vetgemest zodat ze daarna geslacht kunnen worden om te eten. En dan heb ik het in verband met de vleesproductie alleen nog maar over het gebruik van de landbouwgronden maar ik kan ook stilstaan bij de hoeveelheden water die hier voor nodig zijn, de mestoverschotten, de CO2 uitstoot van de dieren, de noord/zuid verhoudingen en allerlei dierziekten. Voor veel mensen is het eten van vlees een normale zaak en dus niet iets om bij stil te staan. Dat hoort er bij en dat doen we al jaren. Maar als je wel stil staat bij wat daar allemaal voor moet worden gedaan besef je wellicht dat het ook wel met een onsje minder kan.

Dus in plaats van te zeggen dat de problemen ons boven het hoofd groeien, kunnen we ook het heft in handen nemen en bijvoorbeeld vandaag al beginnen door een dag in de week geen vlees te eten.  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken