Eric Leltz  RSS feed    

Circussen met wilde dieren zijn niet meer van deze tijd

Dinsdag 04 maart 2008

In de vergadering van BFO van 11 maart komt de inventarisatie van het dierenwelzijn aan bod. Opvallend in deze inventarisatie is dat vooruitlopend op een eventuele discussie al een uitspraak gedaan wordt over circussen met wilde dieren. Het zou niet mogelijk zijn om dit op te nemen in de APV. In de pers heeft het college dit bevestigd. Dit is wel een heel erg gemakkelijke reactie. Wat mijn fractie betreft geldt “Waar een wil is, is een weg”. In afwachting op het ethisch toetsingskader voor dieren in gevangenschap dat op initiatief van minister Cramer van VROM wordt ontwikkeld, is het aantasten van het welzijn van circusdieren op dit moment inderdaad moeilijk aan te tonen. Maar als weigeringsgrond kan naast ‘dierenwelzijn’ ook worden gekozen voor belangen als ‘in strijd met de zedelijkheid’ en ‘verstoring van de openbare orde’. Hierbij geldt dat de burgemeester iedere aanvraag per geval en op zijn eigen merites kan beoordelen. De burgemeester heeft beoordelingsruimte om daar iets van te vinden. Hij toetst of deze belangen in het geding zijn. Als je bijvoorbeeld op grond van de weigeringsgrond "in strijd met de zedelijkheid" circussen weert, is het uitgangspunt dat het optreden van wilde dieren in circussen niet meer van deze tijd is. De gedachte zou dan kunnen zijn: “wij willen onze inwoners (en kinderen) respect voor natuur en milieu bijbrengen. Daarbij hoort dat wij dieren niet tonen in een onnatuurlijk omgeving. Het uit winstbejag rondslepen van dieren en hen kunstjes laten doen past daar niet bij”. Voordeel van een dergelijke benadering is dat de burgemeester beoordelingsruimte heeft. Dat kan per gemeente verschillen. Zo zal naar mijn inschatting de burgemeester van Staphorst niet snel een evenementenvergunning voor een gayparade verlenen, waar de burgemeester van Amsterdam daar niet mee zal zitten. Deze analogie is eenvoudig door te trekken naar een circus met wilde dieren. De weigeringsgrond "zedelijkheid" mag echter niet zo maar uit de lucht komen vallen. Daarbij zal de burgemeester moeten verwijzen naar “de gevoelens van de bevolking”. En deze wordt vertolkt door hun vertegenwoordigers, de gemeenteraadsleden. Deze moeten zich dan ook duidelijk uitspreken. Ook kan de burgemeester verwijzen naar beleid zoals bijvoorbeeld in een Nota Dierenwelzijn. Daarom is het zo belangrijk dat er in Ede zo snel mogelijk een dierenwelzijnsbeleid komt. Met dit beleid kan worden hard gemaakt dat wilde circusdieren niet passen bij het diervriendelijke karakter van de gemeente.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken