Eric Leltz  RSS feed    

C2000: snel, eenvoudig en betrouwbaar

Donderdag 08 oktober 2009

eric leltz

Ter vervanging van het analoge netwerk dat de hulpdiensten gebruikten is in 2007 het C2000 communicatiesysteem ingevoerd. Volgens de berichten “zou het een enorme verbetering moeten zijn”. En met het systeem is “snelle communicatie tussen de verschillende hulpverleningsdiensten onderling mogelijk”. Ook gaat het om “een uniek communicatienetwerk, dat voldoet aan de hoge eisen die hulpverleners stellen aan hun mobiele communicatie”. Het systeem wordt dan ook gepromoot met de woorden “snel, eenvoudig en betrouwbaar”. En niet onbelangrijk als er een noodsituatie dreigt “een hulpverlener, waar dan ook in Nederland, is met het systeem altijd in staat is om te communiceren”. Nou, dat valt nog allemaal te bezien. In de praktijk valt het namelijk bitter tegen en hulpverleners klagen steen en been. En waar ligt het aan? “Natuurlijk wordt het systeem verkeerd gebruikt” zegt de projectleiding. En natuurlijk “bevat het systeem niet alle gewenste functionaliteit” zeggen de gebruikers. Maar ondertussen zitten de hulpverleners wel opgescheept met een halfbakken systeem. Van de brandweer heb ik vernomen dat in Ede op de volgende locaties geen dekking is en deze locaties dus onbereikbaar zijn via het C2000 systeem:

 

1.       Ziekenhuis Gelderse Vallei, Willy Brandtlaan 10,

2.       Parkeergarage Q-Park, Achterdoelen 45,

3.       Parkeergarage Q-Park, Brouwerstraat 21a,

4.       Mediamarkt, Brouwerstraat 21b

 

Tijdens de testen bleek dat hier geen zogeheten “binnenhuisdekking” aanwezig is. Gevolg is dat op dit moment in de gemeente Ede geen gebruik wordt gemaakt van belangrijke delen van het C2000 systeem. Dit na een aanloopperiode van drie jaar waarin zowel het ministerie als de Hulpverleningsdienst Gelderland-Midden zijn gewezen op de gebreken van het systeem en er ook gewerkt is aan verbetering. Maar omdat al deze pogingen niet hebben geleid tot een acceptabel en betrouwbaar niveau is de brandweer van Ede in 2008 overgestapt op de aloude analoge portofoons.

Naast genoemde locaties hebben ook diverse zones in Wekerom, Otterlo en Harskamp geen C2000 dekking. Bovenop de problemen met de dekking komt het binnen de gehele gemeente Ede nog regelmatig voor dat wanneer meerdere gebruikers op het systeem zitten zij stukken van de gesprekken missen. Dit is nog een technische fout binnen C2000 systeem.

Natuurlijk is hierover gecommuniceerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de Algemene Doorlichting Rampenbestrijding, uitgevoerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, is dit ook geconstateerd.
Om dit op te lossen zal er nog een mast moeten worden bijgeplaatst. Deze is inmiddels door het ministerie in de planning opgenomen. Een ongeluk komt altijd ongelegen maar nu moeten we zeker hopen dat een ramp aan Ede voorbij gaat.

   Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken