Eric Leltz  RSS feed    

Burgerlijk ongehoorzaam

Zondag 12 augustus 2012

eric leltz

Onlangs bepaalde de rechter dat niet aan de burgemeester van de toekomstige woonplaats van pedofiel Sytze van der V. hoeft worden doorgegeven dat hij daar komt te wonen. Omdat wel bekend is gemaakt dat deze pedofiel in Gelderland gaat wonen ontstaat ongerustheid.

Hoewel het standpunt van de rechter uit oogpunt van het geven van een nieuwe kans en het voorkomen van onrust te begrijpen is, heeft het ook iets kortzichtigst. Immers vroeg of laat wordt de woonplaats toch bekend. En dan kun je er maar beter vroeg bij zijn. Dan kan de gemeente nog enigszins de regie voeren. Ook kan dan worden gezorgd voor heldere communicatie naar de buurt en zonodig begeleiding. Als de buurt er later achter komt zijn de poppen aan het dansen en ligt een volkstribunaal op de loer. Dan ligt de rol van de gemeentelijke overheid meteen lastig. Immers, dan zal de gemeente moeten opboksen tegen het geschonden vertrouwen omdat informatie over de sociale veiligheid van de inwoners, onder de pet is gehouden. Kom dan als gemeente niet meer aan met de wens om transparant te zijn. Ik heb aan de burgemeester gevraagd of het mogelijk is om te kijken in de gemeentelijke basis administratie (GBA) of de pedofiel zich in Ede heeft gevestigd. De burgemeester noemt dat een duivels dilemma. Aan de ene kant wil hij de uitspraak van de rechter respecteren en dus niets doen. Aan de andere kant wil hij ook instaan voor het gevoel van veiligheid van de inwoners. Maar dan is wel een burgerlijk ongehoorzaam kijkje in de administratie nodig. Het eerste weegt helaas zwaarder voor de burgemeester. Voor mij weegt het gevoel van veiligheid voor de inwoners zwaarder dan de privacy van de pedofiel.

Nu maar wachten op de ambtenaar die de nieuwe inwoner registreert in de administratie. Hij of zij kan natuurlijk geheel toevallig informatie lekken.

ReactiesSytze
Vreemd standpunt Eric,

als men niet weet waar ik woon, maar er later achter komt, ontstaat er en volkstribunaal beweer je.

En wat gebeurt en dan als de burgemeester direct de buurt/gemeente inlicht?
Komt men dan met koffie en taart als welkom bij mij aan de deur?

Waarom zou men dan anders reageren?
Omdat de gemeente hen heeft ingelicht?
Onzin, men zal de gemeente juist verwijten, dat zij mij heeft toegelaten tot die gemeente (hoewel zij daar niets over te zeggen heeft).

En hoezo de regie voeren?
De bevolking inlichten en verbieden actie te ondernemen?
Volgens mij heb je niet erg goed nagedacht voor je je bijdrage hier plaatste.

En voor je "slimme" plannetjes voor de burgemeester en/of een ambtenaar, daarvoor heeft de rechter dus juist zijn standpunt ingenomen.

En dan dat "gevoel van veiligheid voor de burgers".
Is er enige aanwijzing dat die veiligheid door mij in gevaar zal worden gebracht?
Als ik na 3 jaar zwerven nog steeds een "brave burger" blijk te zijn, waarom zou dat na huisvesting opeens veranderen?

Omdat de sensatiemedia en burgemeesters dat zo graag roepen?

De rechter heeft in een vonnis al bepaald, dat als er problemen ontstaan doordat burgers zich gaan misdragen tegen mij, die burgers fout zitten en aangepakt dienen te worden.

Wil jij dat een hele wijk/stad wordt opgepakt?

Logisch nadenken zou voor jou heel zinnig kunnen zijn.
Stel dat ooit mijn adres bekend zou worden, dan is gebleken dat ik al die tijd geen risico voor wie dan ook ben geweest. Daarnaast is men mij dan allang vergeten.

Overigens, WAS ik ooit een risico, voor wie dan ook?
Wie weet eigenlijk wat er 5 jaar geleden is voorgevallen?
De onderbuik regeert in Nederland, aan feiten heeft men geen behoefte.
Sytze
even als opfrissertje:

Dit werd gepubliceerd door het wetenschappelijk buro van groenlinks:

http://bureaudehelling.nl/artikel-tijdschrift/kinderporno-pedofilie-en-de-tijdgeest
Sytze
Hé mijn 2e reactie weggevallen?

Dan maar ff herhalen:

ter aanvulling (en ter overdenking,)
dit staat op de site van het wetenschappelijk buro van groen links.

http://bureaudehelling.nl/artikel-tijdschrift/kinderporno-pedofilie-en-de-tijdgeest
Eric
Als de burgemeester direct de buurt inlicht dan volgt ook een volkstribunaal. Maar dat komt dan niet op een onverwachts moment maar op een bekend moment en daar kan gemakkelijker regie op worden gevoerd. Maar, en dat is mijn kant van het verhaal, dan hebben we niet de inwoners onwetend gelaten. Want dat zullen de inwoners het gemeentebestuur kwalijk nemen. Dan gaat het om vertrouwen dat de inwoners in het gemeentebestuur moeten kunnen hebben. Dat gaat wringen. En het is zoeken naar een evenwicht tussen privacy van een persoon en een gevoel van vertrouwen van de inwoners. En ik schrijf "gevoel van", want het is subjectief. De moeder met kinderen bij jou in de straat zal daar heel anders over denken dan jij. Ook als je al jaren bewezen hebt niet weer over de schreef te gaan. Je zit in een lastig parket. Wat jij voor jezelf bewijst en niet altijd voldoende bewijs voor een ander. Zoals ik al schreef een duivels dilemma.

En als er problemen ontstaan omdat burgers het recht in eigen handen nemen zijn ze fout. Ook als dat een hele wijk is. En dat wil ik nu juist voorkomen.

En het stuk op de site van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks is een van de visies. Deze keer van iemand van de vrije universiteit in Amsterdam.
Sytze
Onzin, dat snap je zelf wel.
Als de buurt wordt ingelicht (wanneer dan ook) ben ik uitgepraat en kan ik weer een andere plek zoeken.

Denk jij nou echt dat ik een rustig leven kan leiden als de buurt op de hoogte is?

Regie, jazeker, maar voor hoelang?
Het blijft niet bij de buurt, de pedojagers komen er ook op af en het wordt een puinhoop.

Maar om je teleur te stellen, ik heb een huis en de burgemeester mag niemand inlichten.

Het vertrouwen van de burger in de overheid zal mij een zorg zijn. Ik ben 3 jaar lang door de overheid belazerd en door de burger opgejaagd.

Privacy voor mij is NOOIT te combineren met het vertrouwen van de burger in de overheid.

Het is het 1
of het ander.

En je schreef niet over een duivels dilemma, maar over burgerlijke ongehoorzaamheid.

En als jij niet achter de visie van je eigen partij staat, stap dan op en laat mij met rust!


Eric
We komen niet dichter bij elkaar. En de woonsituatie is heel vervelend voor jou maar ook niet meer dan dat. Gevoelens van mensen laten zich niet tegenhouden door wetten. Dus als bekend is waar jij verblijft zullen die gevoelens opspelen. Er zal nog veel tijd overheen gaan voor dat dit gevoel wegebt. Dus is het een zorg voor jou om je zo lang mogelijk rustig te houden.
Sytze
Klopt, we zullen het nooit eens worden, maar dat hoeft voor mij ook niet.
Een fractievoorzitter die de visie van zijn partij niet deelt, burgemeester en ambtenaar wil aanzetten tot wetsovertredingen, daar kan ik het nooit mee eens zijn.


"Gevoelens van mensen laten zich niet tegenhouden door wetten"

Oh nee?
Dat moet ik toch ook?
Waarom jij en anderen dan niet?

En een zorg voor mij? Het is de overheid geweest die de hetze tegen mij heeft veroorzaakt. (ja in 1e instantie een burgemeester, die jij ook daartoe wilde aanzetten)
Daarna twee ministers en een staatssecetaris. En de Kamer (ook Groenlinks) keek welwillend de andere kant uit.

Ik heb dezelfde rechten en plichten als iedere burger en mag/zal mijn eigen leven leiden.

Als de samenleving daar niet tegen kan, heeft zij een probleem en mag die burgemeester van jou de rotzooi komen opruimen.

Of is men in Ede ook van mening dat een veroordeelde pedo geen rechten meer heeft?
In welk wetboek staat dat?

Artikel 1 van de Grondwet wel eens gelezen?

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Zie daar nergens in staan: "uitgezonderd veroordeelde pedo's"

Als volksvertegenwoordiger zou je je moeten schamen.


(en christa @skpabuse,(mijn persoonlijke stalkert) ga maar weer lekker kotsen en publiceren dat ik hier mijn commentaar weer gaf)Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken