Eric Leltz  RSS feed    

Burgemeester van der Knaap en de zaak Spijkers

Woensdag 19 maart 2008

De zaak van klokkenluider Spijkers blijft de gemoederen bezighouden. Binnen GroenLinks/PE zijn er gelukkig ook leden die hier een duidelijke mening over hebben. Dit is een zaak die zich voortsleept en waar eigenlijk zo snel mogelijk een einde aan moet komen. Ik zie dit echter wel als een landelijke kwestie en voor mij is daarom maar een kleine rol weggelegd. Dit beperkt zich tot bijvoorbeeld het tekenen van een adhesiebetuiging richting kabinet om de zaak op te lossen of het aansporen van de Tweede Kamer fractie van Groenlinks om hier iets aan te doen. De zaak raakt mij wel als het gaat om de rol die burgemeester van der Knaap heeft gespeeld. Immers als lid van de vertrouwenscommissie heb ik mij uitvoerig mogen bemoeien met zijn voordracht. En als hierbij zaken over het hoofd zijn gezien die wel een rol hadden moeten spelen, voel ik mij verantwoordelijk. Er is tijdens de benoemingsprocedure uitvoerig gekeken naar “het risicoprofiel” van de burgemeester. Ik zie op dit moment en op grond van wat ik nu weet, geen reden om mijn mening van destijds te herzien. Ik krijg hier wel vragen over maar deze zijn vrijwel unaniem gebaseerd op stukken uit de krant. En daar kan ik niet veel mee. Dan moet ik zelf nog uitvoerig op onderzoek uit. En daar pas ik voor. Dat is namelijk niet iets wat je even doet. En een onderzoek, dat heb ik al een keer gedaan. Ik wil wel graag aan de slag in deze zaak als ik concrete aanwijzingen krijg, dus onderbouwd, met wat er mis is gegaan en waar dat op gebaseerd is. Dus aanwijzingen waar ik direct mee verder kan zonder dat ik eerst weer op onderzoek uit moet gaan. Tot nu toe ontbreken deze concrete aanwijzingen. Maar wat niet is kan natuurlijk altijd nog komen. Ik zit er niet op te wachten maar sta er wel open voor. Overigens denk ik dat als er aanwijzingen komen deze vanuit Den Haag zullen komen. Daar ligt volgens mij de bal. En als uit die informatie blijkt dat de vertrouwenscommissie wel degelijk iets over het hoofd heeft gezien dan zal ik de eerste zijn om hier iets mee te doen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken