Eric Leltz  RSS feed    

Broekriem

Dinsdag 28 februari 2012

eric leltz

Ook in Ede is sprake van een diepe economische crisis. In de meerjarenbegrotingen zijn inmiddels grote bezuinigingen doorgevoerd die onder andere vele maatschappelijke stichtingen en instellingen raken. Mijn fractie is zich zeer bewust dat deze bezuinigingen ook direct en indirect financiële gevolgen hebben voor de inwoners van Ede. Daarom hebben we vandaag de volgende twee initiatiefvoorstellen ingediend waarmee de gemeenteraad ook zelf de financiële broekriem kan aanhalen:

  1. Per 1 januari 2013 verlagen van de raadsvergoeding met 10%, waarmee een jaarlijkse bezuiniging wordt bereikt van €71.969,98,
  2. Met ingang van 1 september 2012 geen uitkering verlenen aan raadsleden die de raad van Ede vanaf 1 september 2012 verlaten.

 Op deze wijze kan de gemeenteraad:

  • bijdragen aan het mogelijk in stand houden van basisvoorzieningen,
  • vorm geven aan het door de gemeente te voeren sobere financieel beleid in de komende jaren.

Bovendien geeft de gemeenteraad hiermee een krachtig signaal af naar de inwoners van Ede dat zij zelf ook bereid is een financieel steentje bij te dragen om de gemeentelijke begrotingen in de komende jaren op orde te houden.  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken