Eric Leltz  RSS feed    

Borstklopperij bij de PvdA over dierenwelzijn

Donderdag 01 mei 2008

We zijn ongeveer halverwege de raadsperiode. Naar aanleiding hiervan stond vorige week van iedere partij een stuk in de krant over wat ze in die periode hebben gedaan. Hierbij de bijdrage van GroenLinks/PE.

Het gedachtegoed van de fractie van GroenLinks/PE rust op twee pijlers: sociaal en duurzaam. Wat het sociale aspect betreft wordt in Ede al het een en ander gedaan. Maar we missen samenhang. Op het ene vlak zijn veel voorzieningen, op een ander vlak is vrijwel niets. Voor duurzaamheid geldt min of meer hetzelfde. Er wordt wel van alles gedaan maar het zit nog niet echt tussen de oren. Ook daar missen we het grote plaatje waar de maatregelen in relatie tot elkaar staan. En bij het ontbreken van zo’n plaatje is het gevaar aanwezig dat wanneer het er op aan komt het sociale en het duurzame aspect snel wordt vergeten en alleen nog maar de financiën gaan tellen. We hebben dit bij de aanbesteding van de WMO al kunnen zien. We zullen hier op blijven hameren. Niet alleen door te roepen maar ook door bijvoorbeeld een discussienota te schrijven waardoor het punt prominent op de agenda komt. Om die reden heeft onze fractie mee geschreven aan de discussienota “een stip op de horizon” waarin het palet van duurzame mogelijkheden op een rij is gezet en waar de gemeenteraad vervolgens in een discussie keuzes kan maken. Waar wij ons zorgen over maken is de woningbouw. Dan gaat het niet alleen om het aantal beschikbare woningen maar ook om de kwaliteit van die woningen. Dus bouwen we wel duurzaam en bouwen we wel de woningen waar ook op lange termijn behoefte aan is. We zullen dit extra scherp in de gaten houden.

Wij hebben gekozen voor een beschouwend stuk waar de meeste andere partijen kozen voor de meer obligate weg van borstklopperij door op te sommen wat door hen wel niet allemaal is bereikt. Dan wordt wel gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat geen enkele partij in staat is om op eigen houtje zaken voor elkaar te krijgen omdat je altijd een meerderheid moet hebben. En een meerderheid kun je alleen krijgen door samen te werken met andere partijen. Hooguit kun je zeggen dat een partij iets heeft geïnitieerd, dus in gang heeft gezet. Maar ach, er steekt niet zoveel kwaad in. Soms gaat een partij echter te ver bij het koppelen van resultaten aan hun naam. Zo schrijft de PvdA dat "de fractie zich heeft ingespannen en het college heeft gepord om op het gebied van dierenwelzijn met beleid te komen". Verwerpelijk gewoon . Bij het stemmen over wilde dieren in circussen gaven ze niet thuis omdat er eerst dierenbeleid moest komen en bij het dierenbeleid gaven ze niet thuis omdat er niet weer meer papier moet komen. “Het was al winst dat de wethouder ging praten met dierenwelzijnsorganisaties” zo werd mij verteld. Zitten we daar anderhalf jaar voor te vechten? Dit is logica van een te hoge orde voor mij.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken