Eric Leltz  RSS feed    

Boekenwijsheid

Vrijdag 30 oktober 2009

 

eric leltz

 

Onderdeel van de stichting Cultura vormt de bibliotheek. Zo ook de filialen in Bennekom en Lunteren. In beide buitendorpen staan de filialen in een apart gebouw. Recent is de noodklok geluid over de zeer slechte staat van onderhoud van het pand in Lunteren. De reden van het achterstallig onderhoud is terug te vinden in de boeken van Cultura.

In 2005 heeft de stichting Cultura om op korte termijn de financiële positie te verbeteren de panden waarin de bibliotheek is gevestigd in zowel Bennekom als Lunteren verkocht aan de gemeente. Zo is het pand aan de Julianastraat, waarin de bibliotheek in Lunteren is gevestigd, sedert 27 december 2005 in eigendom van de gemeente Ede. In de acte van levering staat dat alle kosten verbonden aan het gebruik, waaronder de kosten van onderhoud, voor rekening zijn van de gebruiker. En dat is dus Cultura. Voor die kosten van onderhoud had Cultura ook een onderhoudsvoorziening. Jaarlijks werd geld opzij gezet om het onderhoud te kunnen uitvoeren. Het blijkt nu dat er al een aantal jaren geen gedegen onderhoud aan het gebouw is uitgevoerd. En de jaarrekening 2008 van Cultura geeft aan waarom. In die jaarrekening staat namelijk dat de onderhoudsvoorziening is opgeheven en als incidentele bate in de jaarrekening 2008 is opgevoerd. Met andere woorden: het gespaarde geld bestemd voor onderhoud aan de bibliotheekfilialen heeft Cultura gebruikt om het financiële resultaat op te poetsen. Tegelijk geeft Cultura hier ook mee aan dat zij zich niet langer verplicht acht om het onderhoud aan de bibliotheekfilialen uit te voeren en zich dus niet meer gehouden voelt aan de acte van levering van de filialen. Kortom, Cultura heeft de afgelopen jaren niets aan onderhoud gedaan, terwijl ze daartoe volgens de acte van levering wel verplicht was. Nu dreigt de rekening bij de gemeente te komen.

Hierover hebben de fracties van D66, Gemeentebelangen, van Os en GroenLinks/Progressief Ede vandaag opheldering gevraagd.

  Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken