Eric Leltz  RSS feed    

Blijf zitten waar je zit en verroer je niet

Dinsdag 17 februari 2009

 

verstoppertje               

 

Het lijkt er op als of het edese college van B&W het kinderrijmpje “blijf zitten waar je zit en verroer je niet” als strategie voor de kredietcrisis gebruikt. Als je je maar rustig houdt, gaat de crisis misschien wel aan Ede voorbij, zo wordt wellicht gedacht.

Reeds in het najaar van 2008 heeft mijn fractie aangegeven dat er een plan van aanpak moet komen om de naderende economische crisis het hoofd te bieden. In het najaar was er ‘alleen nog maar’ sprake van een kredietcrisis maar iedereen met een beetje economisch inzicht kon toen al zien dat de crisis zich zou uitbreiden naar de reële economie. Vandaar onze vragen. We kregen echter geen reactie van het college. In januari van dit jaar hebben daarom maar zelf een aanzet gegeven in het pamflet “maak van een kikker een prinses”. Hierin stonden 5 concrete maatregelen die op korte termijn al lucht geven. Ook kan het college hiermee aangeven dat zij de zorgen van haar burgers herkent en erkent. Maar zelfs dit pamflet kon het college niet in beweging brengen. Daarom hebben we vandaag nogmaals een brief gestuurd met de mededeling dat we toch graag een reactie zien op onze drie (!) eerder gestuurde brieven. Wellicht dat de tot drie keer herhaalde opmerking in deze brief “misschien is de brief aan uw aandacht ontsnapt” enige rimpeling in de gemeentelijk vijver kan brengen.  

Dit soort stroperigheid doet mij verlangen naar een Groenlinks/PE in het college. Dan had er allang een actieplan gelegen. Pro actief besturen noem ik dat. Een bestuursstijl die past bij een college met zelfvertrouwen. Een college die haar verantwoordelijkheid neemt en haar burgers en haar stad serieus neemt. Op deze wijze laat een bestuurder zien dat daar waar dreigingen zijn ook altijd kansen liggen.

 Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken