Eric Leltz  RSS feed    

Bij de lokale omroep

Maandag 26 mei 2008

Vanmiddag ben ik met de lokale omroep Ede op stap geweest. Op verschillende locaties in Ede zijn korte interviews gemaakt in het kader van een item over het onlangs door de fracties van de VVD en GroenLinks/PE georganiseerde symposium over duurzaamheid. Dit weer naar aanleiding van de notitie “een stip op de horizon”. Ik vind het altijd een hele uitdaging om zo voor de camera kort, bondig en in “jeugdjournaal taal” uit te leggen waar we precies staan met betrekking tot duurzaamheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat de redactie er iets moois van maakt. Overigens is deze week op diezelfde lokale omroep een item te zien over de stichting “idee in uitvoering”. Ook hier een interview en nu met twee bestuursleden. Deze bestuursleden worden met hun functie aangeduid als respectievelijk ambtelijk secretaris en voorzitter. Maar in het dagelijks leven zijn zij ook raadslid en wethouder. En via de stichting wordt geld gegeven aan de samenleving. Dit vind ik een mooi voorbeeld van de dubbelrollen waar bestuurders in terecht kunnen komen en waar de rekenkamercommissie onlangs nog voor waarschuwde. Mijn fractie heeft de lijn dat we niet in dit soort dubbelrollen terecht moeten komen. Het is ook niet uit te leggen aan de burgers.

Aan het eind van de middag was er een vergadering van de agendacommissie. Hier worden de agenda’s van de raad en de commissies vastgesteld. We waren er snel klaar mee. Ik heb nog wel even aangegeven dat ik toch weer werd geconfronteerd met onverwachte presentaties in de commissies. Op zich zijn presentaties geen probleem maar dan moet dit wel bij de agendacommissie bekend zijn. We kunnen er dan in de tijdstoekenning rekening mee houden. ’s-Avonds zat ik weer in het gemeentehuis. Daar hebben we in de fractievergadering de raadsvergadering van donderdag doorgenomen en voorbereid.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken