Eric Leltz  RSS feed    

Bezuinigen

Zondag 26 augustus 2012

eric leltz

Komende week gaat de gemeenteraad zich in 4 sessies buigen over de bezuinigingen of zoals B&W het eufemistisch noemt, ombuigingen.

Het is echter niet duidelijk wat de status is van de (besloten) sessies. Wel duidelijk is dat er geen politieke discussie wordt gevoerd. De huidige financiële rapportages zijn leidend. Er komen voorstellen van ambtenaren, de raadsleden krijgen een toelichting op de vooraf uitgewerkte plannen en mogen daarna stikkers plakken op de voorstellen. Ook is niet duidelijk hoe het proces verder verloopt. Hoe gaat het college bijvoorbeeld de inbreng van de sessies verwerken in de uiteindelijke begroting?

Er is gekozen voor een sterk instrumentele, technische en boekhoudkundige benadering waarbij de uitgangspunten al vaststaan. Vragen als:

  • Is 6 miljoen extra bezuinigen wel voldoende?
  • Waar is de verdeling 3 miljoen bedrijfsvoering en 3 miljoen beleid op gebaseerd?
  • Wat zijn de gevolgen als er minder huizen worden gebouwd?
  • Wat zijn de gevolgen als de grondprijs omlaag gaat?

worden niet gesteld laat staan beantwoord.

GroenLinks/PE ziet meer in een aanpak om samen met B&W een openbare discussie te voeren over de kerntaken. Dan krijg je een politieke discussie. Maak een scheiding tussen taken die de gemeente verplicht is om uit te voeren en taken waar ze de keuze heeft. Schrap deze laatste taken allemaal en begin vanaf nul af te vragen welke van deze taken je wel gaat doen en welke niet. Ga vervolgens de gekozen taken opnieuw invullen aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  • Kijk naar de uitkomsten van Ede2025: Jong, Groen en Verbonden,
  • Betrek de mening van inwoners, bedrijven en verbonden partijen over de uitvoering van de taken,
  • Bekijk welke taken (voor een deel) door anderen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld door inwoners, gemeenschappelijk met andere gemeenten en bedrijven Welk (financieel) beslag legt deze taak op de beschikbare middelen.

De door B&W gekozen aanpak kan hooguit een aanzet zijn maar om echt te bezuinigen met draagvlak is meer nodig. Een door GroenLinks/PE voorgestelde breed gevoerde kerntakendiscussie zal nu veel discussie opleveren maar zal later veel discussie voorkomen omdat er vroegtijdig is gewerkt aan draagvlak.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken