Eric Leltz  RSS feed    

Besluitvorming over een recreatieplas

Vrijdag 21 september 2007

Na afloop van de commissie vergadering van zowel afgelopen maandag als dinsdag was er nog een besloten gedeelte. Ik heb daar om die reden ook niet over geschreven. Zoals ik ook niet schrijf over de voortgang met betrekking tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Zie mijn opmerking hierover in de log van 19 juni 2007. Er zijn diverse redenen om te kiezen voor beslotenheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om de veiligheid van personen, of om de concurrentie positie van de gemeente of om de privacy als het om specifieke personen gaat. Maar omdat de gemeente deze week zelf een persbericht de deur uit deed over een van de onderwerpen uit het besloten gedeelte van de vergadering van dinsdag voel ik me vrij om er over te schrijven. Het gaat dan over de recreatieplas. Er hebben zich 8 partijen gemeld die graag zo’n plas willen aanleggen en exploiteren. Twee van hen zijn niet door de voorselectie gekomen en 1 heeft zich op het laatste moment om bedrijfseconomische redenen teruggetrokken. Dus zijn er nog 5 over. Eind oktober valt het besluit over wie de opdracht krijgt om de recreatieplas uit te voeren. De vraag lag voor of de gemeenteraad nog gekend wil worden voor dat het uiteindelijke besluit wordt genomen. Ik heb namens de fractie aangegeven dat wij dat wel willen omdat de 5 voorstellen nog al wat vragen opriepen. Bij twee van de vijf voorstellen ging het om een recreatieplas “met iets er bij” maar bij drie van de vijf kreeg ik de indruk dat de recreatieplas er een beetje bij hing en het meer ging om de aanleg van een villawijk of een bedrijven terrein. Hier wil ik graag zicht op houden voordat in oktober een besluit wordt genomen.Reactie geven

Naam *
Email *
Website
Bericht *

ArchiefRubrieken